Spring til indhold

2. 4 Sikkerhed og meldepligt

Læs mere om sikkerhed og meldepligt i forbindelse med arbejdet i H.C. Andersen Haven.

Hovedparten af haven er opbygget på dæk. Plan 18 - K02_F1_H6_T1_600 sidst i kvalitetshåndbogen samt side 44 viser hvor tunge køretøjer og maskiner, dæk-ket som maximum kan bære. Vægtbegrænsninger i denne plan skal overholdes.

Meldepligt

Såfremt Leverandørens medarbejdere konstaterer fejl, mangler, hærværk og øvrige uhensigtsmæssigheder ved de omfattede elementer og deres udstyr, skal disse registreres, og indberettes til Ordregiver via kortmaterialet, jf. pkt. 3.2 i Bilag 1 - Kravspecifikation.

Indberetningen skal ske indenfor 24 timer efter konstatering.

Indmeldinger i kortmaterialet sker ved notering af lokalitet, element/
redskab/udstyr, dato og navn på den medarbejder, der har konstateret uhensigtsmæssigheden.

En registrering skal altid ledsages af mindst ét fotografi af uhensigtsmæssigheden. Fotografiet bør tages, så man kan se dele af omgivelserne, så stedet kan genfindes, hvis den angivne placering på kortet er upræcis.

Eksempler på meldepligt

Beplantninger

 • Forekomst af skadedyr og sygdom.
 • Træer der udgør en sikkerhedsrisiko.
 • Behov for regulering af opbinding af lys i træer.

Spejlbassin

 • Forekomst af skadedyr og sygdom.
 • Træer der udgør en sikkerhedsrisiko.
 • Behov for regulering af opbinding af lys i træer.

Bassin med vandplanter

 • Vandplanter dækker mindre end 15% af vandspejlet.
 • Forhold der udgør et sikkerhedsproblem, f.eks. skader på kanten eller bund.
 • Manglende funktion af teknisk installation.
 • Forekomst af alger.
 • Unormal høj eller lav vandstand.

Belægninger

 • Afløbsproblemer fra brønde.
 • Elementer lever ikke op til sikkerhedskrav.
 • Skader, løse sten, lunker og afvandingsproblemer.

Trædæk

 • Skader på trædækket.
 • Lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav.
 • Grafitti og hærværk.
 • Forekomst af alger eller andet, der gør trædækket glat og/eller andet der gør det uegnet som flugtvej.

Terræntrapper

 • Skader på gelænderet.
 • Lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav.
 • Graffiti og hærværk.
 • Forekomst af opspring, kanter, lunker og bagfald.

Terræninventar

 • Inventar er ikke intakt.

Vandingssystem

 • Brud på drypslanger.

 

Listen er ikke udtømmende.

 

By- og Kulturforvaltningen