Spring til indhold

2.1. Normer og standarder

Herunder beskrives, hvilke normer og standarder, der skal følges og opfyldes.

Følgende normer og standarder skal følges og opfyldes:

 • ”Generel vejledning i plantning” af 1984
 • ”Kvalitetsstandard for planteskoletræer” PartnerLandskab juli 2012
 • ”Plantestandard” Dansk Planteskoleejerforening, 2002
 • ”Sorterings- og bundtningsbestemmelser” fra Dansk Planteskoleejerforening
 • ”Kvalitetssikring af planteleverancer” udarbejdet af Landsforeningen af Dansk Anlægsgartnermester (LDA) og Dansk Planteejerforening (DPF)
 • Vejdirektoratets gældende “Vejregler for afmærkning af vejarbejder”
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter
 • ”Befæstelser i anlægsgartneriet” af Søren Holgersen og Torben Dam (2002)
 • ”Krav til materialer og komprimering i vejbefæstelser, cykelstier, fortove, rabatter m.v.”, Odense Kommune
 • Kontraktvilkår pr. 22.09.2008 vedr. etiske krav til naturstensprodukter, Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
 • ”Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2015”, Danske Anlægsgartnere
 • ”DS 1136, Brolægning og belægningsarbejder”
 • ”DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og prøvningsmetoder”
 • ”DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsmetoder”
 • ”Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolægning”, Januar 2017
 • ”Pleje af grønne områder”, Danske Anlægsgartnere 2000
 • ”Planteprincipper for træer med klump”, tegning nr. 530/2014 til og med 544/2014
 • ”Beskæring af træer” fra Dansk Træplejeforening
 • ”Beskæringsvejledning” – Odense Kommune – se bilag 3

Eller de til enhver tid gældende udgaver/versioner af ovenstående.

By- og Kulturforvaltningen