Spring til indhold

5 Davinde Vandværk

.

Fast ansat personale (eller firmaer, der er aftale med om pasning af forsyningen), som kontaktes i tekniske og administrative spørgsmål, samt ved ledningsbrud:

1. VVS
Tarup Smedie
v/Knud Rasmussen
Mobil: 20 48 88 96

2. Bestyrer
Carsten Hansen
Davinde Bygade 49
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 97 21 90
Mobil: 23 44 86 20

3. Kasserer
Lene Longsted Hansen
Davinde Bygade 49
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 97 21 70


Bestyrelsen:

Formand
Erik Simonsen
Davinde Byvej 26
5220 Odense SØ
Tlf: 65 97 38 10
Mobil: 22 70 66 20
E-mail:

davindevand@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Knud Rasmussen
Udlodgyden 17
5220 Odense SØ
Tlf: 65 97 26 70
Mobil: 20 48 88 96

Steen Mikkelsen
Udlodgyden 17
5220 Odense SØ
Tlf: 65 97 21 63

Bjarne Henriksen
Sanderumgårdvej 64
Davinde
5220 Odense SØ
Tlf: 65 97 24 53
E-mail: marianne-bjarne@tdcadsl.dk

  


By- og Kulturforvaltningen