Spring til indhold

Tillæg nr. 29 til Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2022 – Erhvervsområde i Tietgenbyen Nord 2

Som følge af et forventet salg af et større område i Tietgenbyen Nord til virksomheden Novo Nordisk, har Odense Kommune udarbejdet tillæg nr. 29 til kommunens spildevandsplan.

Der er udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 29 til Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2022 for Erhvervsområde i Tietgenbyen Nord 2.

 

I den sammenhæng er der også udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Begge fremgår af tillægget nedenfor:

Se Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2011-2022

Du finder samling af VVM-tilladelsen inkl. klagevejledning, miljøkonsekvensrapporten, lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport samt en sammenfattende redegørelse og hvidbog for den offentlige høring under kommunens afgørelser.

Gå til afgørelser og tilladelser projektet

Klima- og Miljøforvaltningen