Spring til indhold

Vejrtrækningsproblematikker (EILO)

Du kan læse mere om vejrtrækningsproblematikker (EILO) her

Hvad er vejrtrækningsproblematikker? 

Atypiske vejrtræningsproblematikker dækker over flere forskellige diagnoser; f.eks.:

EILO: Exercis Induced Laryngeal Obstruction (anstrengelsesudløst obstruktion af struben)
VCD: Vocal Cord Dysfunction (fejlfunktion af stemmelæberne, således at de lukker sammen ved anstrengelse)
PVFM: Paradoxical Vocal Fold Motion (paradoksale bevægelse af stemmelæberne)
EIIS: Exercise Induced Inspiratitorisk Stridor (anstrengelsesudløst piben under indånding)
EIA: Exercise Induced Astma (anstrengelsesudløst vejrtrækningsbesvær under udånding)
EIL: Exercised Induced Laryngemalacia (strukturerne over stemmelæberne er for svage til at modstå presset fra de øgede luftstrømninger ved anstrengelse)
Det, vi oftest støder på, er VCD og EILO.

Årsagen til disse diagnoser er ukendt. Har/er ofte diagnosticeret med astma, men har ingen effekt af medicinen.

 • ILO observeres hos op til 30 % af de patienter, som henvises til udredning af astma, afhængigt af årsagen til henvisningen
 • Mindst 7 % af den danske befolkning har EILO, mens forekomsten af psykogen ILO (hovedparten af de tidligere beskrevne tilfælde af VCD) er langt lavere
 • Køn
 • ILO ses hyppigere hos kvinder end hos mænd - muligvis fordi struben er mindre hos kvinder
 • Alder
 • Dominerer i aldersgruppen 20-40 år, men kan forekomme både hos yngre og ældre

Symptomer på atypiske vejrtrækningsproblemer:

 • Pludselig opstået åndenød under hård fysisk aktivitet
 • Hvæsende vejrtrækning
 • Hoste
 • Større problemer med at trække vejret ind end ud
 • Fornemmelse af forsnævring i halsen og/eller kvælningsfornemmelse
 • Smerter i hals/strube eller øvre del af bryst
 • Hyperventilation
 • Svimmelhed/besvimelse
 • Prikken/følelsesløshed i hænder og fødder
 • Symptomer svinder ved at stoppe aktivitet, men vil ofte opleves igen ved genoptaget aktivitet

 

Udløsende faktorer:

 • Fysisk aktivitet
 • Psykogene årsager (posttraumatisk stresslidelse, angst og depression
 • Gastroøsofageal reflukssygdom (tilbageløb af mavesyre)
 • Irritanter
 • Tobaksrøg
 • Støv
 • Parfume
 • Stærke lugte
 • Kemikalier
 • Rengøringsmidler

 

Stemmeteamet i Kommunikationscenter Odense

Stemmeteamet i Kommunikationscenter Odense består af logopæder/stemmekonsulenter med speciale i stemmer—men også i atypiske vejrtrækningsproblematikker såsom EILO og VCD.
Vi tilbyder derfor undervisning, vejledning og rådgivning til børn og voksne med atypiske vejrtrækningsproblematikker
Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. Målet er, at du får din dagligdag til at fungere uden væsentlige gener og derefter, at du være fysisk aktiv uden risiko eller med minimal risiko for vejrtrækningsproblemer.
Undervisningen er oftest eneundervisning – der kan i sjældne tilfælde udbydes undervisning på hold. Undervisningen er at betragte som både behandling, kompensation og forebyggelse. I undervisningen indgår klientuddannelse om strube og åndedræt samt træning i at bruge sit åndedræt på den mest hensigtsmæssige måde. Der arbejdes med holdning, afspænding, åbning af struben og vejrtrækning, hvilket bidrager til, at man får indsigt i og forståelse for god og sund vejrtrækning.
Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.
Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Al undervisning foregår på Ørbækvej 100, fløj 1, 5220 Odense SØ.

Kontakt til Kommunikationscenter Odense sker via øre-næse-halslæge eller hospital. Du kan kontakte øre-næse-halslæge uden henvisning fra egen læge. Dette skal ske for at udelukke sygdomme på stemmebåndene eller andre lidelser, der kræver medicinsk eller kirurgisk behandling.

Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive indkaldt til en udredende samtale, som kan resultere i et tilbud om et undervisningsforløb. Ved den udredende samtale vil stemmens funktion blive vurderet ved samtale, oplæsning og forskellige stemmeprøver, og der tages stilling til, om der er behov for vejledning, undervisning eller andet.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen