Spring til indhold

Øvrige lande

Er dit kørekort udstedt i et andet land end dem der tilhører gruppe 1 eller gruppe 2, har du ret til at køre med dit udenlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark.

Dette gælder dog kun, hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, og hvis kørekortet er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal også opfylde de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Du skal senest 90 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

For at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

By- og Kulturforvaltningen