Spring til indhold

Orienter dig om grundlovsceremoni i efteråret 2023 

Den næste grundlovsceremoni afholdes i Odense Kommune fredag den 29. september  2023.

(Opdateret den 1. september 2023)

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Odense Kommune afholder en grundlovsceremoni fredag den 29. september 2023 kl. 12.00..

Grundlovsceremonien finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

 

Aflyst grundlovsceremoni fredag den 29. september 2023 kl. 10.00

Odense Kommunes grundlovsceremoni fredag den 29. september 2023 kl. 10.00 er blevet aflyst grundet for få tilmeldinger.

Ansøgere, som havde tilmeldt sig denne grundlovsceremoni, er automatisk blevet tilmeldt Odense Kommunes grundlovsceremoni fredag den 29. september 2023 kl. 12.00. De berørte ansøgere har desuden modtaget et brev om ændringen i deres e-Boks.

 

Hvem kan deltage?

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 723 af 13. juni 2023 om indfødsrets meddelelse (lovforslag nr. L 122) kan deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune.

Ansøgere, som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni, og som er optaget på lov nr. 323 af 28. marts 2023, lov nr. 874 af 21. juni 2022 og lov nr. 2585 af 28. december 2021 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i en grundlovsceremoni.


En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

Hver ansøger har mulighed for at medbringe op til 3 gæster til ceremonien.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien

Tilmelding til grundlovsceremonien åbner onsdag den 5. juli 2023 kl. 9.00.

Tilmeldingen foregår via login med MitID.

 

Når en ansøger har tilmeldt sig en grundlovsceremoni, fremsendes automatisk en kvittering for tilmeldingen i e-Boks. Der kan være ventetid for modtagelse af kvitteringen. Endelig bekræftelse for den valgte ceremoni vil blive fremsendt hurtigst muligt i en separat mail i e-Boks.

Fristen for tilmelding til grundlovsceremonien er torsdag den 31. august 2023 kl. 23.59.

 

Før grundlovsceremonien

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold og om bopæl her i landet.

Erklæringen skal udfyldes og indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal have modtaget erklæringen senest 10 hverdage før deltagelse i en grundlovsceremoni. En ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet inden for denne frist.

 

Under grundlovsceremonien

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren kunne fremvise legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren underskrive erklæring om overholdelse af grundloven.

Ansøgeren får udleveret erklæringen af Odense Kommune og skal således ikke selv medbringe den.
 

Under grundlovsceremonien vil ansøgeren skulle udveksle håndtryk med borgmesteren eller en rådmand. Ansøgeren vil herefter få udleveret et statsborgerretsbevis som dokumentation på, at ansøgeren nu er dansk statsborger.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af grundlovsceremonien den 29. september 2023 indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere. Registreringen kan tage op til 10 dage fra afholdelsen af ceremonien.

Ansøgeren skal anvende statsborgerretsbeviset, hvis ansøgeren ønsker at få udstedt et dansk pas på Borgerservice. Registreringen i Udlændinge- og Integrationsministeriet skal være foretaget, inden ansøgeren kan få udstedt pas ved Borgerservice.

 

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til:
Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Heidi Brunborg Olsen, hebo@odense.dk, tlf. 24 20 54 53.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger bedes du dog rette kontakt via Borgmesterforvaltningens digitale postkasse på følgende link: Borgmesterforvaltningen - for borgere.

 

Borgmesterforvaltningen