Spring til indhold

Orienter dig om grundlovsceremonier i foråret 2023 

Den næste grundlovsceremoni afholdes i Odense Kommune onsdag den 24. maj  2023.

(Opdateret den 20. februar 2023)

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Odense Kommune afholder to grundlovsceremonier onsdag den 24. maj 2023.

Grundlovsceremonierne finder sted på følgende tidspunkter:

Onsdag den 24. maj 2023 kl. 12.00
Onsdag den 24. maj 2023 kl. 14.00

Grundlovsceremonierne finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

 

Hvem kan deltage?

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lovforslag nr. L 33 om indfødsrets meddelelse fremsat den 2. februar 2023 kan deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune.

Ansøgere, som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni, og som er optaget på lov nr. 1158 af 8. juni 2021, lov nr. 2585 af 28. december 2021 eller lov nr. 874 af 21. juni 2022 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i en grundlovsceremoni.

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

Hver ansøger har mulighed for at medbringe 3 gæster til ceremonien.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien åbner den 12. april 2023

Tilmelding til grundlovsceremonierne åbner onsdag den 12. april 2023 kl. 9.00 via et link, som bliver tilgængeligt på denne side.

Tilmelding til grundlovsceremonierne vil foregå elektronisk via login med MitID.

Tilmeldingen til de enkelte grundlovsceremonier sker efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til alle ansøgere på én af de to ceremonier.

Når en ansøger har tilmeldt sig en grundlovsceremoni, fremsendes automatisk en kvittering for tilmeldingen i e-Boks. Der kan være ventetid for modtagelse af kvitteringen. Endelig bekræftelse for den valgte ceremoni vil blive fremsendt hurtigst muligt i en separat mail i e-Boks.

Fristen for tilmelding til grundlovsceremonierne er onsdag den 3. maj kl. 23.59.

 

Før grundlovsceremonien

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold.

Erklæringen skal udfyldes og indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal have modtaget erklæringen senest 10 hverdage før deltagelse i en grundlovsceremoni. En ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet inden for denne frist.

 

Under grundlovsceremonien

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren kunne fremvise legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren underskrive erklæring om overholdelse af grundloven.

Ansøgeren får udleveret erklæringen af Odense Kommune og skal således ikke selv medbringe den selv. 

 

Under grundlovsceremonien vil ansøgeren skulle udveksle håndtryk med borgmesteren eller en rådmand. Ansøgeren vil herefter få udleveret et statsborgerretsbevis som dokumentation på, at ansøgeren nu er dansk statsborger.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af grundlovsceremonierne den 24. maj 2023 indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere. Registreringen kan tage op til 10 dage fra afholdelsen af ceremonien.

Ansøgerne skal anvende statsborgerretsbeviset, hvis ansøgeren ønsker at få udstedt et dansk pas på Borgerservice. Registreringen i Udlændinge- og Integrationsministeriet skal være foretaget, inden ansøgeren kan få udstedt pas ved Borgerservice.

 

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til: Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Heidi Brunborg Olsen, hebo@odense.dk, tlf. 24 20 54 53.

 

Borgmesterforvaltningen