Spring til indhold

Orienter dig om grundlovsceremonier i efteråret 2024

Den næste grundlovsceremoni afholdes i Odense Kommune fredag den 25. oktober 2024.

(Opdateret den 8. maj 2024)

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Odense Kommune afholder to grundlovsceremonier fredag den 25. oktober 2024.

 

Grundlovsceremonierne finder sted på følgende tidspunkter:

Fredag den 25. oktober 2024 kl. 10.00
Fredag den 25. oktober 2024 kl. 12.00

Grundlovsceremonierne finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

 

Hvem kan deltage?

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lovforslag nr. L 177 om indfødsrets meddelelse fremsat den 25. april 2024, kan deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune.

Ansøgere, som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni, og som er optaget på lov nr. 1768 af 28. december 2023, lov nr. 723 af 13. juni 2023 og lov nr. 323 af 28. marts 2023 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i en grundlovsceremoni.

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.


Hver ansøger har mulighed for at medbringe op til 3 gæster til ceremonien.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien

Tilmelding til grundlovsceremonierne åbner mandag den 2. september 2024 kl. 9.00 via et link, som bliver tilgængeligt på denne side.

Tilmeldingen foregår via login med MitID.

 

Tilmeldingen til de enkelte grundlovsceremonier sker efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til alle ansøgere på én af de to ceremonier.

 

Når en ansøger har tilmeldt sig en grundlovsceremoni, fremsendes automatisk en kvittering for tilmeldingen i e-Boks. Der kan være ventetid for modtagelse af kvitteringen. Endelig bekræftelse for den valgte ceremoni vil blive fremsendt hurtigst muligt i en separat mail i e-Boks.

Fristen for tilmelding til grundlovsceremonierne er mandag den 30. september 2024 kl. 23.59.

 

Før grundlovsceremonien

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold og om bopæl her i landet.

Erklæringen skal udfyldes og indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal have modtaget erklæringen senest 10 hverdage før deltagelse i en grundlovsceremoni. En ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet inden for denne frist.

 

Under grundlovsceremonien

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren kunne fremvise legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren underskrive en erklæring om overholdelse af grundloven.

Ansøgeren får udleveret erklæringen af Odense Kommune og skal således ikke selv medbringe den.
 

Under grundlovsceremonien vil ansøgeren skulle udveksle håndtryk med borgmesteren eller en rådmand. Ansøgeren vil herefter få udleveret et statsborgerretsbevis som dokumentation på, at ansøgeren nu er dansk statsborger.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af grundlovsceremonierne den 25. oktober 2024 indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere. Registreringen kan tage op til 10 dage fra afholdelsen af ceremonien.

Ansøgeren skal anvende statsborgerretsbeviset, hvis ansøgeren ønsker at få udstedt et dansk pas på Borgerservice. Registreringen i Udlændinge- og Integrationsministeriet skal være foretaget, inden ansøgeren kan få udstedt pas ved Borgerservice.

 

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til:
Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Katrine Holm, kholm@odense.dk, tlf. 24 34 54 06..

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger bedes du dog rette kontakt via Borgmesterforvaltningens digitale postkasse på følgende link: Borgmesterforvaltningen - for borgere.

 

Borgmesterforvaltningen