Spring til indhold

Orienter dig om grundlovsceremonier i foråret 2022 

Den næste grundlovsceremoni afholdes i Odense Kommune onsdag den 23. februar 2022.

(Opdateret 10. januar 2022)

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Odense Kommune afholder to grundlovsceremonier onsdag den 23. februar 2022.

Grundlovsceremonierne finder sted på følgende tidspunkter:

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 10.00
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 13.00

Grundlovsceremonierne finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Hvem kan deltage?

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 2585 af 28. december 2021 om indfødsrets meddelelse, kan deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune.

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 966 af 26. juni 2020, lov nr. 2188 af 29. december 2020 eller lov nr. 1158 af 8. juni 2021 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune, hvis ansøgeren ikke tidligere har deltaget i en ceremoni.

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

Hver ansøger har på nuværende tidspunkt mulighed for at medbringe 2 gæster til ceremonien. Såfremt der inden afholdelse af ceremonierne indføres nye afstandskrav og forsamlingsforbud pga. COVID-19, kan det blive ændret. Hvis det pga. af restriktioner ikke er muligt at medbringe gæster, vil det fremgå på denne side, før ceremonierne finder sted.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien åbner den 24. januar 2022


Tilmelding til grundlovsceremonierne åbner mandag den 24. januar 2022 kl. 9.00 via et link, som bliver tilgængeligt på denne side.

Tilmelding til grundlovsceremonierne vil foregå elektronisk via login med NEM-id.

Før grundlovsceremonien

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loverklæring om eventuelle kriminelle forhold.

Erklæringen skal udfyldes og indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal have modtaget erklæringen senest 10 dage før deltagelse i en grundlovsceremoni. En ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet inden for denne frist.

Under grundlovsceremonien

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren kunne fremvise legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:
1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren underskrive erklæring om overholdelse af grundloven. Ansøgeren får udleveret erklæringen af Odense Kommune og skal således ikke selv medbringe den.

Under grundlovsceremonien vil ansøgeren skulle udveksle håndtryk med borgmesteren eller en rådmand. Ansøgeren vil herefter få udleveret et statsborgerretsbevis som dokumentation på, at ansøgeren nu er dansk statsborger.

Ansøgeren skal anvende statsborgerretsbeviset, hvis ansøgeren ønsker at få udstedt et dansk pas på Borgerservice.

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af grundlovsceremonierne den 23. februar 2022 indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til: Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Sara Liedecke, sarli@odense.dk, 40 27 99 17

 

Borgmesterforvaltningen