Spring til indhold

Nye datoer for grundlovsceremonier er nu fastsat 

Se datoer og tilmeld dig her på siden. 

(Opdateret den 12. august 2020)

 

For at opnå dansk statsborgerskab skal ansøgere, som er optaget på et vedtaget lovforslag om indfødsrets meddelelse, deltage i en grundlovsceremoni på Odense Rådhus.

 

Ved grundlovsceremonien skal ansøgerne underskrive en erklæring om overholdelse af grundloven. Ansøgerne skal ikke udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunalbestyrelsen, da håndtrykket er suspenderet på grund af COVID-19.

 

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

 

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 1553 af 27. december 2019 eller på lov nr. 966 af 26. juni 2020 om indfødsretsmeddelelse, kan deltage i en grundlovsceremoni i Odense Kommune.

 

Odense Kommune afholder fire grundlovsceremonier i løbet af august måned.

 

Grundlovsceremonierne finder sted på følgende tidspunkter:

 

Mandag den 10. august 2020 kl. 16.00 - fuldt booket

Mandag den 17. august 2020 kl. 10.00 - fuldt booket

Mandag den 24. august 2020 kl. 16.00 - fuldt booket

Torsdag den 27. august 2020 kl. 16.00 - fuld booket

 

Grundlovsceremonierne finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

 

Odense Kommune har ud fra et forsigtighedsprincip og med forsamlings- og afstandskrav i mente valgt at lægge sig fast på 40 ansøgere pr. grundlovsceremoni. På baggrund heraf er det ikke muligt for ansøgerne at tilmelde og medtage familiemedlemmer til grundlovsceremonierne.

 

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien

Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet.

Når en ansøger har tilmeldt sig en grundlovsceremoni, fremsender Odense Kommune en kvittering for tilmeldingen i e-Boks. Der kan være ventetid for modtagelse af kvitteringen. Endelig bekræftelse for den valgte dato vil blive fremsendt hurtigst muligt.

 

Det kan forekomme, at enkelte ansøgere vil blive bedt om at møde på en anden dato end den valgte, jf. ovenfor.

 

Tilmeldingsfristen for de enkelte grundlovsceremonier er følgende:

 

Ceremoni den 10. august 2020 – tilmeldingsfrist fredag den 24. juli 2020 - fuldt booket

Ceremoni den 17. august 2020 – tilmeldingsfrist fredag den 31. juli 2020 - fuldt booket

Ceremoni den 24. august 2020 – tilmeldingsfrist fredag den 7. august 2020 - fuldt booket

Ceremoni den 27. august 2020 – tilmeldingsfrist tirsdag den 11. august 2020 - fuldt booket

 

Legitimation og blanket

Til grundlovsceremonien skal ansøgerne medbringe følgende:

  • Erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til ansøgeren i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget. Erklæringen hedder: Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.

     

  • Legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Efter grundlovsceremonien

 

Efter afholdelsen af hver enkel grundlovsceremoni indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere og fremsender et statsborgerretsbevis til ansøgerne.

 

Når en ansøger har modtaget sit statsborgerretsbevis, kan ansøgeren få udstedt et dansk pas ved Borgerservice.

 

Yderligere information

 

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Kontakt

 

Hvis du har spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at skrive eller ringe til:

 

Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Sara Liedecke, sarli@odense.dk, 40 27 99 17

 

Borgmesterforvaltningen