Spring til indhold

Nye datoer for grundlovsceremonier er nu fastsat 

Se datoer og tilmeld dig her på siden fra 1. februar 2021  

(Opdateret den 25. februar 2021)

 

For at opnå dansk statsborgerskab skal ansøgere, som er optaget på et vedtaget lovforslag om indfødsrets meddelelse, deltage i en grundlovsceremoni på Odense Rådhus.

 

Ved grundlovsceremonien skal ansøgerne underskrive en erklæring om overholdelse af grundloven. Ansøgerne skal ikke udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunalbestyrelsen, da håndtrykket er suspenderet på grund af COVID-19.

 

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Odense Kommune afholder tre grundlovsceremonier torsdag den 8. april 2021.

 

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 2188 af 29. december 2020 om indfødsrets meddelelse, kan deltage i en af de kommende grundlovsceremonier i Odense Kommune

 

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 1553 af 27. december 2019 eller på lov nr. 966 af 26. juni 2020 om indfødsretsmeddelelse, kan endvidere deltage i en af de kommende grundlovsceremonier i Odense Kommune, hvis ansøgeren ikke tidligere har deltaget i en ceremoni.

 

Grundlovsceremonierne i foråret 2021 finder sted på følgende tidspunkter:

 

Torsdag den 8. april 2021 kl. 10.00 - FULDT BOOKET

Torsdag den 8. april 2021 kl. 13.00

Torsdag den 8. april 2021 kl. 16.00

 

Grundlovsceremonierne finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

 

Odense Kommune har ud fra et forsigtighedsprincip og med forsamlings- og afstandskrav i mente valgt at lægge sig fast på 36 ansøgere pr. grundlovsceremoni. På baggrund heraf er det ikke muligt for ansøgerne at tilmelde og medtage familiemedlemmer til grundlovsceremonierne.

 

Ansøgerne skal bære mundbind eller visir til grundlovsceremonierne.

 

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien

Tilmelding til grundlovsceremonier den 8. april 2021 er nu lukket.

  

Legitimation og blanket

Til grundlovsceremonien skal ansøgerne medbringe følgende:

  • Erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til ansøgeren i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget. Erklæringen hedder: Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.
  • Legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Før grundlovsceremonien

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loverklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet om eventuelle kriminelle forhold.

 

Erklæringen skal udfyldes og indsendes til ministeriet tidligst 1 måned forinden og senest 14 dage før deltagelse i en ceremoni.

 

En ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er indsendt til ministeriet inden for den angivne periode.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af grundlovsceremonierne den 8. april 2021 indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere og fremsender et statsborgerretsbevis til ansøgerne. Sagsbehandlingen kan tage op til 4 uger.

 

Når en ansøger har modtaget sit statsborgerretsbevis, kan ansøgeren få udstedt et dansk pas ved Borgerservice.

 

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at skrive eller ringe til:

Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Sara Liedecke, sarli@odense.dk, 40 27 99 17

 

Borgmesterforvaltningen