Spring til indhold

Orienter dig om grundlovsceremonier i efteråret 2021 

Den næste grundlovsceremoni afholdes i Odense Kommune fredag den 1. oktober 2021.

(Opdateret 16. juni 2021)

 

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

 

Odense Kommune afholder den næste grundlovsceremoni fredag den 1. oktober 2021.

 

På grund af de nuværende regler om afstandskrav samt restriktioner for lokaler i forbindelse med COVID-19 kan kommunen endnu ikke oplyse, om der afholdes én samlet grundlovsceremoni, eller om ceremonien vil blive opdelt i flere mindre ceremonier. Afholdes der flere ceremonier, vil de alle finde sted fredag den 1. oktober 2021. Kommunen tager endelig stilling hertil i løbet af august måned.

 

Odense Kommune kan endnu ikke oplyse, om det bliver muligt for ansøgere at medtage familiemedlemmer til grundlovsceremonien.

 

Grundlovsceremonien finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

 

Ved grundlovsceremonien skal ansøgerne underskrive en erklæring om overholdelse af grundloven. Ansøgerne skal ikke udveksle håndtryk med en repræsentant for kommunalbestyrelsen, da håndtrykket er suspenderet på grund af COVID-19.

 

Hvem kan deltage?

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 1158 af 8. juni 2021 om indfødsrets meddelelse, kan deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune.

 

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 1553 af 27. december 2019, lov nr. 966 af 26. juni 2020 eller lov nr. 2188 af 29. december 2020 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune, hvis ansøgeren ikke tidligere har deltaget i en ceremoni.

 

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien åbner den 1. september 2021

Tilmeldingen åbner onsdag 1. september 2021 via et link, som bliver tilgængeligt på denne side.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien vil foregå elektronisk via login med NEM-id.

  

Legitimation og blanket

Til grundlovsceremonien skal ansøgerne medbringe følgende:

  • Erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til ansøgeren i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget. Erklæringen hedder: Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.
  • Legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Før grundlovsceremonien

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loverklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet om eventuelle kriminelle forhold.

 

Erklæringen skal udfyldes og kan med fordel indsendes til ministeriet samme dag, som man tilmelder sig til deltagelse i en ceremoni. En ansøger kan nemlig ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet før ceremonien.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af grundlovsceremonien indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere og fremsender et statsborgerretsbevis til ansøgerne. Sagsbehandlingen kan tage op til 4 uger.

 

Når en ansøger har modtaget sit statsborgerretsbevis med fysisk post, kan ansøgeren få udstedt et dansk pas ved Borgerservice.

 

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at skrive eller ringe til:

Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Sara Liedecke, sarli@odense.dk, 40 27 99 17

 

Borgmesterforvaltningen