Spring til indhold

Orienter dig om grundlovsceremonier i efteråret 2022 

Den næste grundlovsceremoni afholdes i Odense Kommune torsdag den 8. september 2022.

(Opdateret den 17. juni 2022)

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Odense Kommune afholder to grundlovsceremonier torsdag den 8. september 2022.

Grundlovsceremonierne i efteråret 2022 finder sted på følgende tidspunkter:

Torsdag den 8. september 2022 kl. 14.00
Torsdag den 8. september 2022 kl. 16.00

Grundlovsceremonierne finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Hvem kan deltage?

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov om indfødsrets meddelelse vedtaget den 8. juni 2022 (lovforslag 190), kan deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune.

Ansøgere, som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni, og som er optaget på lov nr. 2188 af 29. december 2020, lov nr. 1158 af 8. juni 2021 og lov nr. 2585 af 28. december 2021 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i en grundlovsceremoni.

 

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien


Tilmeldingen til grundlovsceremonierne er åben fra fredag den 17. juni 2022 kl. 9.00.

Du kan tilmelde dig til grundlovsceremonierne her. Tilmeldingen foregår via login med NemID.

Hver ansøger har mulighed for at medbringe op til 3 gæster.

Tilmeldingen til de enkelte grundlovsceremonier sker efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til alle ansøgere på én af de to ceremonier.

Når en ansøger har tilmeldt sig en grundlovsceremoni, fremsendes automatisk en kvittering for tilmeldingen i e-Boks. Der kan være ventetid for modtagelse af kvitteringen. Endelig bekræftelse for den valgte dato vil blive fremsendt hurtigst muligt i en separat mail i e-Boks. Tilmeldingsfristen for grundlovsceremonierne er senest torsdag den 21. juli 2022.

 

Før grundlovsceremonien

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loverklæring om eventuelle kriminelle forhold.

Erklæringen skal udfyldes og indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal have modtaget erklæringen senest 10 dage før deltagelse i en grundlovsceremoni. En ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet inden for denne frist.

Under grundlovsceremonien

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren kunne fremvise legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til grundlovsceremonien skal ansøgeren underskrive erklæring om overholdelse af grundloven.

Ansøgeren får udleveret erklæringen af Odense Kommune og skal således ikke selv medbringe den selv. 

 

Under grundlovsceremonien vil ansøgeren skulle udveksle håndtryk med borgmesteren eller en rådmand. Ansøgeren vil herefter få udleveret et statsborgerretsbevis som dokumentation på, at ansøgeren nu er danske statsborger.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af grundlovsceremonierne den 8. september 2022 indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere. Registreringen kan tage op til 10 dage fra afholdelsen af ceremonien.

 

Ansøgerne skal anvende statsborgerretsbeviset, hvis ansøgeren ønsker at få udstedt et dansk pas på Borgerservice. Registreringen i Udlændinge- og Integrationsministeriet skal være foretaget, inden ansøgeren kan få udstedt pas ved Borgerservice.

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til: Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Sara Liedecke, sarli@odense.dk, 40 27 99 17

 

Borgmesterforvaltningen