Spring til indhold

Orienter dig om grundlovsceremonier i efteråret 2021 

Den næste grundlovsceremoni afholdes i Odense Kommune fredag den 1. oktober 2021.

(Opdateret 16. september 2021)

 

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Odense Kommune afholder to grundlovsceremonier fredag den 1. oktober 2021.

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 1158 af 8. juni 2021 om indfødsrets meddelelse, kan deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune.

Ansøgere, som er bosat i Odense Kommune, og som er optaget på lov nr. 2188 af 29. december 2020, lov nr. 966 af 26. juni 2020 og lov nr. 1553 af 27. december 2019 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i den kommende grundlovsceremoni i Odense Kommune, hvis ansøgeren ikke tidligere har deltaget i en ceremoni.

Grundlovsceremonierne i efteråret 2021 finder sted på følgende tidspunkter:

Fredag den 1. oktober 2021 kl. 10.00
Fredag den 1. oktober 2021 kl. 13.00

En ansøger skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonierne finder sted i Festsalen på 2. sal på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Ved grundlovsceremonien skal ansøgerne underskrive en erklæring om overholdelse af grundloven. Ansøgerne skal ikke udveksle håndtryk med en repræsentant for kommunalbestyrelsen, da håndtrykket er suspenderet på grund af COVID-19.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien

 

Tilmeldingen til grundlovsceremonierne den 1. oktober 2021 er lukket.

 

 

Legitimation og blanket

 

Til grundlovsceremonien skal ansøgerne medbringe følgende:

  • Erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til ansøgeren i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget. Erklæringen hedder: Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark. Erklæringen må ikke være underskrevet på forhånd.
  • Legitimation med foto.

Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas, som er udstedt af en myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.


Før grundlovsceremonien

 

Forinden en ansøger kan deltage i en grundlovsceremoni, skal ansøgeren indsende en tro- og loverklæring om eventuelle kriminelle forhold.

Erklæringen skal udfyldes og indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal have modtaget din erklæring, inden du deltager i en grundlovsceremoni. En ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet før ceremonien.

Efter grundlovsceremonien

 

Efter afholdelsen af grundlovsceremonierne den 1. oktober 2021 indsender Odense Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.


Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere og fremsender et statsborgerretsbevis til ansøgerne. Sagsbehandlingen kan tage op til 4 uger.

Når en ansøger har modtaget sit statsborgerretsbevis med fysisk post, kan ansøgeren få udstedt et dansk pas ved Borgerservice.

Yderligere information

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonierne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at skrive eller ringe til:
Juridisk konsulent i Borgmesterforvaltningen Sara Liedecke, sarli@odense.dk, 40 27 99 17

 

Borgmesterforvaltningen