Spring til indhold

Socialt bedrageri

Har du mistanke om socialt bedrageri, kan du anonymt videregive oplysninger til kommunen eller Udbetaling Danmark. Hvem du skal henvende dig til, afhænger af den sociale ydelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune gør en stor indsats for at forhindre snyd med sociale ydelser

Det er vigtigt at hindre misbrug af sociale ydelser, da det tager penge fra de borgere, som har behov for dem. Penge til velfærd kommer i sidste ende fra den samme kasse. 

Det er kommunernes og Udbetaling Danmarks ansvar, at ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag.

  

Hvad er socialt bedrageri?

Socialt bedrageri er, når borgere snyder med kontanthjælp, økonomisk friplads, sygedagpenge, børnefamilieydelser, boligstøtte, børnetilskud, førtidspension mv.

 

En kendt metode, der afprøves til socialt bedrageri er, at man oplyser at bo et andet sted, end hvor man reelt bor og opholder sig - og så på det falske grundlag ansøger om at få sociale ydelser.

En anden fremgangsmåde er ”dobbeltforsørgelse”, hvor en borger arbejder sort og samtidig modtager forsørgelsesydelser fra kommunen eller Udbetaling Danmark.

 

Anmeld socialt bedrageri 

Du kan være med til at begrænse socialt bedrageri ved at videregive oplysningerne til kommunen.

 

Vi accepterer og behandler både navngivne og anonyme henvendelser. Hvis du opgiver navn, må du forvente, at det bliver videregivet til den anmeldte person.

Du skal være ret sikker i din sag, da en uberettiget anmeldelse er en ubehagelig oplevelse for den, det går ud over.

Socialt bedrageri er strafbart og behandles af Politi og Domstole.

Hvis du med vilje afgiver urigtige oplysninger om strafbare forhold, risikerer du at blive politianmeldt.

 

Henvend dig til Kontrolgruppen

Hvis du har spørgsmål om socialt bedrageri eller lignende, kan du henvende dig telefonisk til Kontrolgruppen.

 

Hvis du ønsker at sikre dig, at du modtager de korrekte ydelser, kan du henvende dig til den afdeling, hvorfra du modtager ydelser eller til Kontrolgruppen.

 

Præsentér dig ikke ved navn telefonisk, hvis du vil være anonym

Hvis du ringer ind og anmelder en viden eller mistanke om socialt bedrageri, kan du ikke være anonym, hvis du siger dit navn i telefonen. Kontrolgruppen har som udgangspunkt pligt til at oplyse den anmeldte om anmeldelsen. Den anmeldte har ret til at se sin egen sag og kan også se navnet på anmelderen, hvis det er noteret i sagen.

 

Kontrolgruppens formål og indsatser

Kontrolgruppens formål er at afdække og stoppe socialt bedrageri. 

I samarbejde med Udbetaling Danmark arbejder vi på mange fronter for at begrænse uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Det drejer sig om bl.a. vejledning, synlige præventive tiltag og holdningsbearbejdelse i kombination med f.eks. udgående kontrol på virksomheder, samarbejde på tværs af forvaltninger i en kommune og med andre myndigheder.


Yderligere spørgsmål?

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen