Spring til indhold

Vielse

Skal I giftes? På denne side finder I svar på jeres spørgsmål.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

For information in English about marriage, click here.

Er du eller din partner udenlandsk statsborger?

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.  

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner :

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere. 

 

Hvor skal I giftes?

Uanset om I skal giftes på rådhuset eller i kirke, moske eller synagoge, skal I som det første udfylde en ægteskabserklæring.

 

Bemærk: Ægteskabserklæringen kan tidligst indsendes fire måneder før vielsen skal finde sted. 

 

Prøvelsesattest 

Når vi har modtaget ægteskabserklæringen, undersøger vi, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder vi en prøvelsesattest til jer. Skal I giftes på rådhuset, bliver prøvelsesattesten ikke udleveret. Hvis I skal vies i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

 

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten højst må være udstedt fire måneder inden vielsen.  


Vielse i kirke

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til den pågældende kirkes præst eller kirkekontor og aftale nærmere.

 

Inden vielsen kan finde sted, skal der laves en prøvelsesattest (se ovenfor). Prøvelsesattesten vil I modtage senest 14 dage inden vielsen. 

 

Borgerlig vielse

Ønsker I en borgerlig vielse, kan det både ske i rådhusets bryllupssal eller andre steder i Odense Kommune. Læs mere om borgerlig vielse her.

 

Vielse i andre trossamfund

Ønsker I at blive gift i et andet trossamfund end folkekirken, skal I henvende jer til det pågældende trossamfund. Vielse i et anderkendt trossamfund kan finde sted, såfremt én af jer er medlem af trossamfundet. 

 

Vielse kan også finde sted i et ikke anderkendt trossamfund. Betingelserne er dog, at mindst en af jer skal tilhøre trossamfundet, og at trossamfundet har præster, som af Kirkeministeriet er godkendt til at foretage vielser. 

 

Eventyrlige vielser

Dette års eventyrlige vielser foretages i Eventyrhaven af borgmester Peter Rahbæk Juel. I tilfælde af dårligt vejr vil vielserne finde sted i Byrådssalen. Dato afventer.


By- og Kulturforvaltningen