Vielse

Skal I giftes? På denne side finder I svar på jeres spørgsmål.

Kontaktinformation

Borgerservice

66 13 13 72

Borgernes Hus

Østre Stationsvej 15
5000 Odense C

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Digital post

Vielse

BEMÆRK: Vi har pt. 14 dages sagsbehandlingstid på alle anmodninger om vielser.

 

Uanset om I skal giftes på rådhuset eller i kirke, moske eller synagoge, skal I som det første udfylde en ægteskabserklæring.

 

Bemærk: Ægteskabserklæringen kan tidligst indsendes fire måneder før vielsen skal finde sted. 

 

Prøvelsesattest 

Når vi har modtaget ægteskabserklæringen, undersøger vi, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder vi en prøvelsesattest til jer. Skal I giftes på rådhuset, bliver prøvelsesattesten ikke udleveret. Hvis I skal vies i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

 

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten højst må være udstedt fire måneder inden vielsen.  


Vielse i kirke

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til den pågældende kirkes præst eller kirkekontor og aftale nærmere.

Inden vielsen kan finde sted, skal der laves en prøvelsesattest (se ovenfor). Prøvelsesattesten vil I modtage senest 14 dage inden vielsen. 

 

Borgerlig vielse

Ønsker I en borgerlig vielse, kan det både ske i rådhusets bryllupssal eller andre steder. Læs mere om borgerlig vielse her.

 

Lukkedage

Der foretages ikke borgerlige vielser på Rådhuset på søn- og helligdage samt følgende dage:

 

20.04 2019
01.05 2019
18.05 2019
31.05 2019
05.06 2019

 

Vielse i andre trossamfund

Ønsker I at blive gift i et andet trossamfund end folkekirken, skal I henvende jer til det pågældende trossamfund. Vielse i et anderkendt trossamfund kan finde sted, såfremt én af jer er medlem af trossamfundet. 

Vielse kan også finde sted i et ikke anderkendt trossamfund. Betingelserne er dog, at mindst en af jer skal tilhøre trossamfundet, og at trossamfundet har præster, som af Kirkeministeriet er godkendt til at foretage vielser. 

 

For international citizens

Find more information about marriage.

 

Flere spørgsmål?

Yderligere information om vielse og ægteskabsbetingelserne fås på Ankestyrelsens hjemmeside.


Opdateret 28-01-2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen