Spring til indhold

Omdannelse af registreret partnerskab

Her kan du omdanne omdannelse registreret partnerskab til ægteskab. Det er en betingelse, at partnerskabet er indgået i Danmark.

Odense Kommune omdanner herefter partnerskabet til et ægteskab og sender en vielsesattest til jer. Er partnerskabet registreret i CPR, ændrer vi samtidig registreringen i CPR sådan, at jeres partnerskab derefter er registreret som et ægteskab tilbage fra datoen hvor I indgik partnerskabet. 

By- og Kulturforvaltningen