Spring til indhold

Vielse i andre trossamfund

Her kan I læse mere om vielse i andre trossamfund. .

Ønsker I at blive gift i et andet trossamfund end folkekirken, skal I henvende jer til det pågældende trossamfund.

Vielse i et anerkendt trossamfund kan finde sted, såfremt den ene af jer er medlem af trossamfundet.

Vielse kan også finde sted i et ikke anerkendt trossamfund. Betingelserne er dog, at mindst en af jer skal tilhøre trossamfundet, og at trossamfundet har præster, som af Kirkeministeriet er godkendt til at foretage vielser.

 

 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen