Spring til indhold

Borgerlig vielse

Hvis I ønsker en borgerlig vielse, kan I her læse mere her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Borgerlige vielser på Odense Rådhus

Borgerlige vielser på rådhuset finder sted i Bryllupssalen alle hverdage og lørdage med start fra kl. 10.00. Der skal altid udfyldes en ægteskabserklæring

Ægteskabserklæringen skal afleveres senest 14 dage før, I ønsker at blive gift.

 

I kan som udgangspunkt altid blive viet på den ønskede dato, såfremt I opfylder betingelser for indgåelse af ægteskab.

 

Ønsker I at blive viet en lørdag på rådhuset, skal I som udgangspunkt selv fremskaffe mindst et vidne.

Borgerservice har i den forbindelse behov for at få oplyst navn og adresse på vedkommende.

 

Er du eller din partner udenlandsk statsborger?

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.  

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere. 

Hvor skal ansøgningen sendes til?

Når ansøgningen fremsendes, SKAL der vedlægges gyldig billedlegitimation. 

Du kan bruge en af nedenstående former for gyldig (ikke udløbet) billedlegitimation:

  • Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne*
  • Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland (ikke provisorisk pas)
  • Forsvarets identitetskort (fra DK)
  • NATO pas
  • Politilegitimationskort (fra DK)
  • Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark
  • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande

 

Borgerlige vielser der ikke foregår på rådhuset

Alle medlemmer af Odense Byråd er bemyndiget til at foretage vielser andre steder i Odense Kommune end på rådhuset.

 

Ønsker I at blive viet på et andet sted end Odense Rådhus, skal I selv henvende jer til det pågældende byrådsmedlem, som I ønsker skal foretage vielsen. I aftaler sammen tid og sted. 

 

Det er en god idé at skrive til ét byrådsmedlem og afvente svar, inden I kontakter andre byrådsmedlemmer.

I skal senest 14 dage før vielsen sende en bekræftelse på aftalen med det valgte byrådsmedlem via digital post til Borgerservice.

 

Oversigt over Byrådets medlemmer

Vidner til vielsen

I skal selv medbringe to vidner, når vielsen finder sted andre steder end på rådhuset. Navne og adresser på vidnerne afleveres til Borgerservice sammen med bekræftelsen for aftalen med det valgte byrådsmedlem. 
 

Vielser i andre kommuner

Det er også muligt at blive viet i anden kommune af et medlem fra Odense Byråd. Det kræver dog tilladelse fra den anden kommune - kontakt venligst Borgerservice.

 

Lukkedage i 2021

Der foretages ikke borgerlige vielser på rådhuset på søn- og helligdage.

Der er lukket i uge 29 og uge 30. Der vil ikke være vielser i ugerne 29 + 30, da rådhuset holder lukket i disse to uger.

Udover dette er det ikke muligt at blive viet den 3. april 2021, 1. maj 2021, fredag den 14. maj 2021, lørdag den 5. juni 2021 og lørdag den 4. december 2021.

Den sidste dag for vielser i 2021 er den 23. december 2021.

Vielser på særlige datoer

Lørdag den 21. august 2021 er der ingen vielser på Rådhuset, da der foretages "eventyrlige vielser" i Eventyrhaven af borgmester Peter Rahbæk Juel.
I tilfælde af dårligt vejr vil vielserne finde sted i Byrådssalen.

 

By- og Kulturforvaltningen