Spring til indhold

Borgerlig vielse

Hvis I ønsker en borgerlig vielse, kan I her læse mere her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Borgernes Hus

Østre Stationsvej 15
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Vielse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag 10.00 -12.00
Tirsdag 10.00 -12.00
Onsdag Lukket for telefoner
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00

Personlig henvendelse kun ved forudgående tidsbestilling.

 

Det er et krav at bære mundbind, ved besøg i Borgerservice.

Borgerlige vielser på Odense Rådhus

Borgerlige vielser på rådhuset finder sted i Bryllupssalen alle hverdage og lørdage med start fra kl. 10.00. Der skal altid udfyldes en ægteskabserklæring

Ægteskabserklæringen skal afleveres senest 14 dage før, I ønsker at blive gift.

 

I kan som udgangspunkt altid blive viet på den ønskede dato, såfremt I opfylder betingelser for indgåelse af ægteskab.

Lukkedage i 2020 

Der foretages ikke borgerlige vielser på rådhuset på søn- og helligdage. 

Der vil heller ikke være vielser i ugerne 29 + 30, idet BMF holder lukket i disse to uger.

Den sidste dag for vielser i 2020 er den 23. december 2020 (Der er lukket mellem jul og nytår).

 

Vielser på særlige datoer

15.08 2020: Ingen vielser på rådhuset, da der kun foretages vielser på Flakhaven denne dag. Se også info under afsnittet "Eventyrlige vielser" nedenfor. 

05.12 2020: Ingen vielser på rådhuset, da der kun fortages vielser på H. C. Andersens Julemarked denne dag.

Eventyrlige vielser

Dette års eventyrlige vielser finder sted lørdag den 15. august 2020, og foretages på Flakhaven af borgmester Peter Rahbæk Juel. I tilfælde af dårligt vejr, vil vielserne finde sted i Byrådssalen.

 


Er du eller din partner udenlandsk statsborger?

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.  

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere. 

 

Hvor skal ansøgningen sendes til?

Når ansøgningen fremsendes, SKAL der vedlægges gyldig billedlegitimation. 

Du kan bruge en af nedenstående former for gyldig (ikke udløbet) billedlegitimation:

  • Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne*
  • Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland (ikke provisorisk pas)
  • Forsvarets identitetskort (fra DK)
  • NATO pas
  • Politilegitimationskort (fra DK)
  • Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark
  • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande

 

Borgerlige vielser andre steder end på rådhuset

Alle medlemmer af Odense Byråd er bemyndiget til at foretage vielser andre steder i Odense Kommune end på rådhuset.

Ønsker I at blive viet på et andet tidspunkt end om formiddagen, skal I selv henvende jer til det pågældende byrådsmedlem, som I ønsker skal foretage vielsen. I aftaler sammen tid og sted. I skal efterfølgende sende en bekræftelse på aftalen med det valgte byrådsmedlem via digital post til Borgerservice, senest 14 dage før vielsen skal finde sted. 

Oversigt over Byrådets medlemmer

Vidner

I skal selv medbringe to vidner, når vielsen finder sted andre steder end på rådhuset eller på andre tidspunkter end om formiddagen. Navne og adresser på vidnerne afleveres til Borgerservice sammen med bekræftelsen for aftalen med det valgte byrådsmedlem.  

Ønsker I at blive viet en lørdag på rådhuset, skal I som udgangspunkt selv fremskaffe mindst et vidne. Borgerservice har i den forbindelse behov for at få oplyst navn og adresse på vedkommende.

 

Vielser i andre kommuner

Det er også muligt at blive viet i anden kommune af et medlem fra Odense Byråd. Det kræver dog tilladelse fra den anden kommune - kontakt venligst Borgerservice.

    

By- og Kulturforvaltningen