Spring til indhold

Borgerlig vielse

Hvis I ønsker en borgerlig vielse, kan I her læse mere her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Borgerlige vielser på Odense Rådhus

Borgerlige vielser på rådhuset finder sted i Bryllupssalen alle hverdage og lørdage med start fra kl. 10.00.

Vi gør venligst opmærksom på, at om torsdagen foretages vielserne om eftermiddagen - dog senest kl. 15.00.

 

Der skal altid udfyldes en ægteskabserklæring

Ægteskabserklæringen skal afleveres senest 14 dage før, I ønsker at blive gift.

 

I kan som udgangspunkt altid blive viet på den ønskede dato, såfremt I opfylder betingelser for indgåelse af ægteskab.

 

Ønsker I at blive viet en lørdag på rådhuset, skal I som udgangspunkt selv fremskaffe mindst et vidne.

Borgerservice har i den forbindelse behov for at få oplyst navn og adresse på vedkommende.

 

Er du eller din partner udenlandsk statsborger?

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.  

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere. 

Hvor skal ansøgningen sendes til?

Når ansøgningen fremsendes, SKAL der vedlægges gyldig billedlegitimation. 

Du kan bruge en af nedenstående former for gyldig (ikke udløbet) billedlegitimation:

  • Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne*
  • Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland (ikke provisorisk pas)
  • Forsvarets identitetskort (fra DK)
  • NATO pas
  • Politilegitimationskort (fra DK)
  • Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark
  • Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande

 

Borgerlige vielser der ikke foregår på rådhuset

Alle medlemmer af Odense Byråd er bemyndiget til at foretage vielser andre steder i Odense Kommune end på rådhuset.

 

Ønsker I at blive viet på et andet sted end Odense Rådhus, skal I selv henvende jer til det pågældende byrådsmedlem, som I ønsker skal foretage vielsen. I aftaler sammen tid og sted. 

 

Det er en god idé at skrive til ét byrådsmedlem og afvente svar, inden I kontakter andre byrådsmedlemmer.

I skal senest 14 dage før vielsen sende en bekræftelse på aftalen med det valgte byrådsmedlem via digital post til Borgerservice.

 

Oversigt over Byrådets medlemmer

 

Eventyrlige vielser

I 2022 vil der blive afholdt eventyrlige vielser lørdag d. 20. august 2022.

 

Vielserne foregår i Eventyrhaven, og det vil være borgmester Peter Rahbæk Juel, der foretager vielserne.

 

Denne dag er der lukket for vielser på rådhuset.

Vidner til vielsen

I skal selv medbringe to vidner, når vielsen finder sted andre steder end på rådhuset. Navne og adresser på vidnerne afleveres til Borgerservice sammen med bekræftelsen for aftalen med det valgte byrådsmedlem. 
 

Vielser i andre kommuner

Det er også muligt at blive viet i anden kommune af et medlem fra Odense Byråd. Det kræver dog tilladelse fra den anden kommune - kontakt venligst Borgerservice.

 

Lukkedage i 2022

Der foretages ikke borgerlige vielser på rådhuset på søn- og helligdage.

Der er lukket i uge 28, 29 og uge 30. Der vil ikke være vielser i ugerne 28, 29 + 30, da rådhuset holder lukket i disse tre uger.
Udover dette er det ikke muligt at blive viet den 16. april 2022, 14. maj 2022 og 27. maj 2022. 

 

By- og Kulturforvaltningen