Spring til indhold

Navn og adresse

Hvis du flytter til Odense Kommune eller til en anden adresse inden for kommunen, skal du melde din flytning inden 5 hverdage.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Her på siden kan du få hjælp til alt, der vedrører navn og adresse. Det gælder blandt andet flytning samt navne- og adressebeskyttelse.

 

Skift adresse

Når du flytter, skal du melde din flytning senest 5 dage efter, at du er flyttet til din nye adresse, ellers får du en bøde.

 

Afmeld person fra din adresse

Ønsker du at afmelde en eller flere personer, som ikke længere bor og opholder sig på adressen, skal du give besked via sikker digital post til Odense Kommunes Folkeregister.

 

Flyt fra Danmark

Hvis du skal flytte til udlandet eller opholde dig i udlandet i en periode, skal du melde din udrejse via sikker digital post til Odense Kommunes Folkeregister.

 

Bestil bopælsattest

En bopælsattest er en oversigt over nuværende og tidligere adresser, du ifølge folkeregistret har været registreret på. Det koster et gebyr.

 

Få navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse beskytter dig imod, at dit navn og din adresse bliver givet videre til privatpersoner. Du kan desuden søge om beskyttelse mod at stå i lokalvejvisere og mod at få reklamer fra virksomheder.

 

Adresseforespørgsel

Du kan bruge vores digitale løsning, hvis du søger oplysninger om en anden persons adresse – dog ikke hvis adressen er beskyttet. By- og Kulturforvaltningen