Spring til indhold

Ansøgning om indrejse

Flytter du til Danmark fra udlandet, skal du melde indrejse i den kommune, hvor du skal bo. Hvis du flytter til Odense fra udlandet, skal du altid bestille tid, inden du møder op personligt i Borgerservice.

English version: use the translation button in the upper right corner. Read more about moving to Odense here.

 

Bestil tid

Indrejse fra udlandet

Flytter du til Odense fra udlandet, skal du altid henvende dig personligt i Borgerservice senest 5 dage efter indrejsen. Alle personer, der skal registreres som indrejst, skal møde personligt op. Husk at bestille tid.


Det skal du vide

  • Dit ophold skal vare i mere end tre måneder
  • Du/I skal have en bolig eller et andet fast opholdssted til rådighed og have dokumentation for eventuelt lejemål
  • Udenlandske statsborgere - dog ikke nordiske - skal medbringe gyldig opholdstilladelse

Det skal du medbringe

  • Udfyldt og underskrevet indrejseblanket, hvis selvbetjeningsløsningen ”Ansøgning om indrejse” ikke er gennemført.
  • Pas samt øvrig relevant dokumentation vedrørende personlige forhold, fx vielsesattest (hvis I er gift i udlandet). For børn, der ikke er født i Danmark, skal der forevises fødselsattest og pas.

By- og Kulturforvaltningen