Spring til indhold

Flyt fra Danmark

Hvis du skal flytte til udlandet eller opholde dig i udlandet i mere end seks måneder, skal du melde din udrejse til kommunen. Din udrejse kan du melde digitalt her på siden.

Du skal melde, at du flytter til udlandet, hvis


  • Du er væk mere end seks måneder. Vær opmærksom på at ferie i Danmark under opholdet i udlandet ikke afbryder perioden på de seks måneder 
  • Du er væk i mindre end seks måneder og fremlejer eller udlejer din bolig imens. Det hedder at opgive råderetten over din bolig. 

Hvis du flytter til et andet nordisk land

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du kun tilmelde dig til den nye bopælskommune i det land, du flytter til. Din tidligere bopælskommune får automatisk besked, når du er blevet tilmeldt. Husk at oplyse dit danske cpr. nummer ved tilmelding i det nordiske land.

 

Hvis du flytter til Grønland

Skal du flytte til Grønland, er der ikke tale om en udrejse. Du skal blot melde din flytning til den kommune i Grønland, du flytter til.

Søg om optagelse på folketingsvalglisten

Flytter du som dansk statsborger til udlandet, kan du søge om at blive optaget på folketingsvalglisten. På den måde beholder du din stemmeret ved Folketingsvalg i Danmark.

By- og Kulturforvaltningen