Spring til indhold

Legater - leder du efter et legat?

Søg legat i Odense kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er legater?

Odense Kommune administrerer flere legater, som er oprettet af personer, der har ønsket at tilgodese diverse personkredse, som er nævnt i legaternes fundatser. Det kan f.eks. være til uddannelse, sygdom og trang.

Hvem kan søge?

Personer, der opfylder betingelserne i fundatserne, kan søge om at få tildelt en legatportion, når disse bliver annonceret ledige.

Servicemål

•At sikre, at borgerne får kendskab til, hvilke legater der kan søges og hvornår.
•At tilstræbe, at legaterne er tidssvarende, og at beløbene, der bliver tildelt, følger udviklingen i samfundet.
•At tidsfrist for ansøgning oplyses i annoncerne.

Sådan kan du søge legater

Ledige legatportioner bliver to gange om året annonceret her på siden og i Lokalavisen. I annoncen oplyses ansøgningsfrister.

 

Sådan finder du legaterne

Legaterne er optaget i forskellige legathåndbøger, som kan lånes på biblioteket, samt annonceret her på hjemmesiden.  


Enkelte legater kan ikke søges, idet de uddeles uden ansøgning til bestemte formål, som er beskrevet i legatfundatserne, f.eks. forskning i en bestemt sygdom m.m.


Sådan administreres legaterne

Odense Kommune tilstræber, at betingelserne i fundsatserne er tidssvarende, og derfor bliver legaterne søgt sammenlagt eller ophævet, når det viser sig, der ikke er ansøgere til legaterne, eller der kun kan udbetales meget små beløb.


Skatteregler

Tildelte legatportioner, f.eks. uddannelseslegater, kan være skattepligtig B-indkomst. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af svarskrivelsen.

Økonomi & Digitalisering, Fælles løsninger & Økonomi

Borgmesterforvaltningen

Flakhaven 2

5000 Odense C


Klagemulighed

Du kan ikke klage over afgørelser om tildeling af legater. 

Borgmesterforvaltningen