Spring til indhold

Økonomisk tilskud

Her kan du søge om økonomisk hjælp - også kaldet enkeltydelser. En enkeltydelse er økonomisk hjælp til nødvendige udgifter, som du ikke har mulighed for selv at betale.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Du kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter, også kaldet enkeltydelser, hvis du er i en vanskelig økonomisk situation. 

Du kan for eksempel søge om hjælp til enkeltudgifter, midlertidig husleje, sygebehandling, tandpleje, samvær med børn, børns forsørgelse, depositum og flyttehjælp.

 

Hvis du er pensionist, skal du søge hos Tilskud til Pensionister på linket herunder: 

Klik her, hvis du er pensionist


Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger Odense Kommune om økonomisk hjælp, da det kan medføre, at du får afslag på din ansøgning.

 

Når du ansøger om økonomisk tilskud, vurderer vi, om du er berettiget til hjælp efter gældende lovgivning. Vi arbejder ud fra kapitel 10 i aktivloven og kapitel 6 i integrationsloven.

Vi foretager desuden en individuel, konkret og økonomisk vurdering, hvor vi blandt andet lægger vægt på følgende:

  • Hvilken udgift, du søger om
  • Om udgiften er rimelig og velbegrundet
  • Din mulighed for selv at betale udgiften
  • Om du har formue bl.a. i form af bil, penge i banken, pensionsopsparing eller andet
  • Din mulighed for at optage banklån, SU-lån eller anden form for lån
  • Om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning
  • Din familiesituation: Er du enlig/samboende/gift, samt om der er børn på adressen
  • Hvis du er gift, så indgår din ægtefælles formueforhold i vores samlede vurdering

Du kan søge om hjælp til:

 

Rimeligt begrundede enkeltudgifter og midlertidig husleje – §§§ 81/81a/35

Hvis du har været ude for uforudsigelige ændringer i dine forhold, og har du som resultat heraf ikke råd til at betale for eksempel en huslejerestance, har du mulighed for at søge om denne. Betingelsen for at få tilskud er blandet andet, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, som kan dække udgiften.

Ansøg om hjælp til enkeltudgifter og midlertidig husleje

 

Sygebehandling, medicin, psykolog, fysioterapi mv. – §§ 82/36

Du kan søge om hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne selv.

Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet af en lægefaglig person, for eksempel tandlæge, læge eller psykolog.

Betingelsen for at få tilskud er blandt andet, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, som kan dække udgiften.

Ansøg om hjælp til sygebehandling

 

Tandpleje § 82a

Du kan søge om et økonomisk tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje. Du kan søge, hvis du modtager en ydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Svarer din ydelse til kontanthjælp - se aktuelle satser på kontanthjælp her

Ansøg om tilskud til tandpleje

 

Særlig hjælp vedrørende børn – samvær - §§ 83/37

Du har mulighed for at søge økonomisk tilskud til udgifter til samvær med dine børn under 18 år, som ikke bor hos dig. Betingelsen for at få tilskud er blandt andet, at du ikke har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

Ansøg om tilskud til samvær med børn

 

Særlig hjælp vedrørende børn – børns forsørgelse - §§ 84/38

Du har mulighed for at søge økonomisk tilskud til udgifter ved forsørgelse af et barn/børn, hvis indehaver(e) af forældremyndigheden er afgået ved døden, og du har fået tillagt forældremyndigheden uden at have pligt til at forsørge barnet, fordi du ikke er biologisk forælder.

Ansøg om tilskud til børns forsørgelse

Hjælp til flytning - §§ 85/39

Du kan søge om økonomisk hjælp til depositum og flytning af indbo mellem to adresser, som forbedrer din boligmæssige situation og/eller dine erhvervsmæssige forhold. Betingelsen for at få tilskud er blandt andet, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

Ansøg om tilskud til depositum og flyttehjælp

 

Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Hvis der er tale om et beboerindskudslån eller et indskud/depositum efter § 85 i Lov om aktiv socialpolitik eller § 39 i Lov om integration, skal lånet altid betales tilbage. I øvrige ansøgninger om enkeltydelse, kan Odense Kommune træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen. Der laves en konkret vurdering i forhold til om der er tale om uforsvarlig økonomi, om du kan tilbagebetale hjælpen inden for en kortere periode eller om hjælpen skal ydes uden tilbagebetaling.


Tilskud til enkeltydelser er skattefrie.

Du kan læse mere om gratis, uvildig og fortrolig gældsrådgivning på Forbrugerrådet Tænks hjemmeside

 

Hvordan søger jeg, hvis jeg er fritaget for digital post?

Er du fritaget for digital post og dermed ikke kan søge digitalt, kan du kontakte Odense Kommune på tlf. 66 13 13 72 og bede om at få tilsendt ansøgningsskema.

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen