Spring til indhold

Økonomisk tilskud

Økonomisk tilskud i særlige tilfælde

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Klik her, hvis du er pensionist


En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til nødvendige udgifter, som du ikke på nogen anden måde kan betale.

Når du søger om økonomisk hjælp til enkeltudgifter - også kaldet enkeltydelser-, foretager vi en individuel vurdering. Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger Odense Kommune om hjælp. Vi foretager en individuel vurdering i hvert konkret tilfælde. I vurderingen lægger vi bl.a. vægt på:

  • hvilken udgift det drejer sig om
  • om udgiften er rimelig
  • din mulighed for selv at betale
  • om du har formue
  • din mulighed for at optage lån
  • din familiesituation
  • om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning  
  • hvis du er gift, så indgår din ægtefælles forhold også i vores samlede vurdering.

Du kan søge om hjælp til:

Rimeligt begrundede enkeltudgifter

Vi kan yde hjælp, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, der er uforudsigelige. Betingelsen for at få tilskud er, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

 

Hjælp til sygebehandling, medicin mv.

Vi kan yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne selv. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Betingelsen for at få tilskud er, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

Vi yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau.

Særlig hjælp vedrørende børn

Vi kan yde økonomisk tilskud til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med dine børn under 18 år, som ikke bor hos dig. Betingelsen for at få tilskud er, at du ikke har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

 

Hjælp til flytning

Vi kan yde hjælp til flytning og depositum, som forbedrer bolig- og/eller erhvervsforhold. Betingelsen for at få tilskud er, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

 

Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Odense kommune kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde. Det sker, hvis vi vurderer, at der er tale om uforsvarlig økonomi, om du kan tilbagebetale hjælpen inden for en kortere periode eller hvis der er tale om indskud/depositum efter § 85 i Lov om aktiv socialpolitik eller § 39 i Lov om Integration.

Tilskud til enkeltydelser er skattefrie.

Du kan læse mere om gratis, uvildig og fortrolig gældrådgivning her

Hvordan søger jeg, hvis jeg er fritaget for digital post?

Er du fritaget for digital post og dermed ikke kan søge digitalt, kan du kontakte Odense Kommune på tlf. 66 13 13 72 og bede om at få tilsendt ansøgningsskema.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen