Spring til indhold

Dokumentation

Dokumentationskrav i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du ansøger om en enkeltydelse, skal du altid kunne dokumentere behovet for det, du søger om hjælp til. På denne side kan du læse mere om, hvilken dokumentation, kommunen har brug for, for at kunne behandle din ansøgning korrekt.

 

Hvordan indsender jeg dokumentation, som jeg ikke har digitalt?

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det ind på din computer. Hvis du ikke har en scanner, kan du få hjælp til scanning i Borgernes Hus eller Odense Kommunes biblioteker. Du kan også aflevere dokumentationen i fysisk form i vores postkasse ved Egeparken 2A, 5240 Odense NØ.

Husk at: 

 • Dokumentationen gør, at kommunen kan vurdere din situation korrekt.
 • Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår.
 • Dokumentationen skal leve op til de krav, der er beskrevet.
 • Jo hurtigere du sender dokumentationen til kommunen, jo hurtigere kan kommunen vurdere din ansøgning korrekt.
 • Hvis kommunen ikke modtager den korrekte dokumentation, træffes der afgørelse på det foreliggende grundlag, hvilket kan betyde et afslag.

Hvilken dokumentation skal du bruge for at søge enkeltydelser:

Dokumentation for indtægter

 • Indkomstgrundlag, f.eks. lønsedler, oversigt over udbetaling af dagpenge eller SU
 • Indkomster, du ikke betaler A-skat af (f.eks. hvis du er selvstændig)
 • SU, i form af en SU-oversigt, hvor SU-lån fremgår
 • Hvis du er gift, skal du dokumentere samme oplysninger for din ægtefælle

Dokumentation for udgifter

Kontoudtog er ikke tilstrækkelig dokumentation for faste udgifter. Brug i stedet oversigt fra Betalingsservice.

 • Udgifter til husleje og hvilke udgifter, der er inkluderet i huslejen, f.eks. vand, varme m.m.
 • Udgifter til varme – med tydelig periode for betalingen
 • Udgifter til el - med tydelig periode for betalingen
 • Udgifter til vand - med tydelig periode for betalingen
 • Udgifter til gas - med tydelig periode for betalingen
 • Udgifter til indboforsikring – med tydelig periode for betalingen
 • Udgifter til medielicens
 • Udgifter i forbindelse med børn, f.eks. børnepasning og børnebidrag
 • Udgifter til A-kassekontingent
 • Udgifter til lægeordineret medicin i form af recept eller medicinkort. Du kan finde det på apoteket eller på www.sundhed.dk 

Dokumentation for formue

Kommunen tager udgangspunkt i information fra din årsopgørelse på SKAT. Hvis du bliver bedt om dokumentation for noget, du ikke kan genkende, kan det være fordi forholdene har ændret sig siden årsopgørelsen.

Du skal dokumentere:

 • Bankindestående: kontoudtog for de seneste 3 måneder frem til ansøgningstidspunktet på alle bankkonti. Kontonummer, og hvem kontoen tilhører, skal fremgå af udskriften. OBS: Hvis du har lukket konti, som står på din årsopgørelse, skal dette dokumenteres.
 • Lånemuligheder: Hvis du ikke er registreret i RKI, skal du forsøge at låne i din bank til udgiften, inden du søger ved kommunen. Du skal sende svaret fra din bank sammen med din ansøgning. Hvis du ikke kan låne i din bank og din bank opkræver et gebyr for et skriftligt låneafslag, skal du oplyse navn og telefonnummer på din bankrådgiver. Du kan finde RKI oplysninger her
 • Pensionsordninger: Har du selv tegnet en pensionsordning eller indbetaler din arbejdsgiver til din pension, skal du kontakte din bank eller dit pensionsselskab, som kan oplyse dig om, hvorvidt du kan frikøbe en eventuel pensionsordning og hvilket beløb, du vil kunne få udbetalt. Oversigt fra PensionsInfo er ikke tilstrækkelig.
 • Aktier, obligationer, børneopsparing, kolonihavehus eller anden formue: Dokumentation for den samlede aktuelle kursværdi af aktier, pantebreve eller obligationer, værdi af kolonihavehus eller anden formue. Hvis din børneopsparing er bundet, skal dette dokumenteres.
 • Ejer/andelsbolig: Dokumentation for om du kan optage lån i friværdi i din ejer- eller andelsbolig. Du skal derfor også dokumentere, hvis du ikke kan optage yderligere lån. Du skal dokumentere lån og pant i boligen.
 • Bil, båd, campingvogn eller andet motoriseret køretøj: Du skal dokumentere værdien af køretøjet med en skriftlig vurdering fra 2 autoriserede forhandlere. Du skal give dokumentation for evt. pant i køretøjet. Hvis der er helbredsmæssige årsager til, at du skal have en bil, skal du give lægelig dokumentation for dette behov.

Særlig dokumentation

§81- Enkeltudgifter

§81a - Midlertidig husleje

§82 - Sygebehandling

§82a - Tandpleje

§83 - Samvær med børn 

§84 - Børns forsørgelse

§85 - Flytning 

 

 

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen