Spring til indhold

Anmeld socialt bedrageri til Odense Kommune

Har du mistanke om snyd med offentlige ydelser, proforma flytninger eller sort arbejde, kan du her videregive oplysninger til kommunen.

Det er kommunen, der står for udbetaling af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Har du mistanke om snyd med disse offentlige ydelser, skal du derfor anmelde det til kommunen.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du møde personligt op eller ringe til os.

Har du derimod mistanke om snyd med familieydelser, barselsdagpenge, boligstøtte og folke- og førtidspension, skal du anmelde det til Udbetaling Danmark.

Henvend dig til Kontrolgruppen

Hvis du har spørgsmål om socialt bedrageri eller lignende, kan du henvende dig telefonisk til Kontrolgruppen på tlf.: 63 75 85 10

Hvis du ønsker at sikre dig, at du modtager de korrekte ydelser, kan du henvende dig til den afdeling, hvorfra du modtager ydelser eller til Kontrolgruppen.

 

Præsentér dig ikke ved navn telefonisk, hvis du vil være anonym

Hvis du ringer ind og anmelder viden eller mistanke om socialt bedrageri, kan du ikke være anonym, hvis du siger dit navn i telefonen. Kontrolgruppen har som udgangspunkt pligt til at oplyse den anmeldte om anmeldelsen. Den anmeldte har ret til at se sin egen sag og kan også se navnet på anmelderen, hvis det er noteret i sagen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen