Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål - socialt bedrageri

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med anmeldelse af socialt bedrageri.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er socialt bedrageri?

Det er socialt bedrageri, hvis en borger - mod bedre vidende - uberettiget får udbetalt f.eks. boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp, friplads i daginstitution, pensioner, sygedagpenge eller andre former for sociale ydelser.

Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet og/eller krav om tilbagebetaling af en uberettiget ydelse.

Behandler også andre typer af sager

Der er ikke altid aktive ydelser i de sager kontrolgruppen behandler. Gruppen kan også undersøge sager som for eksempel falsk identitet, fiktivt ægteskab, ophold uden opholdstilladelse etc.

En kendt metode, der afprøves til socialt bedrageri er, at man oplyser at bo et andet sted, end hvor man reelt bor og opholder sig - og så på det falske grundlag ansøger om at få sociale ydelser.

Hvad er dobbeltforsørgelse?

Dobbeltforsørgelse er, hvis en borger arbejder sort og samtidig modtager ydelser fra kommunen eller Udbetaling Danmark.
Det kan eksempelvis være udbetaling af kontanthjælp eller sygedagpenge som fuldt ud sygemeldt ved siden af indtægter fra sort arbejde.
Dobbeltforsørgelse konstateres jævnligt, når kontrolgruppen bruger sin lovmæssige beføjelse til at foretage kontrolbesøg på virksomheder. Dobbeltforsørgelse kan desuden være, at man får kontanthjælp samtidig med SU.

Enlig eller samboende?

Det er vigtigt at slå fast, at Odense Kommune ikke ønsker at begrænse vore borgeres aktive sociale liv eller samliv.
Det har da heller aldrig været lovgivningens intention at hindre borgere i at være venner og besøge hinanden, dyrke fritidsinteresser og foreningsliv sammen, gå i byen, tage på ture eller rejser osv.

Folketinget har bestemt, at man ikke har ret til ydelser som enlig, hvis man reelt er samboende og/eller i vid udstrækning har fælles økonomi og samliv.

I alle sager, hvor det skal afgøres om parterne er enlige eller samboende, beror det på en konkret individuel vurdering. Der anvendes forskellige parametre til denne vurdering, fx hvor tit parterne overnatter hos hinanden.

Kan jeg være anonym, hvis jeg anmelder socialt bedrageri, og hvad betyder forvaltningens notatpligt?

Hvis du anmelder viden eller mistanke om socialt bedrageri, kan du vælge enten at stå frem med navn eller være anonym. En borger kan ikke være anonym, hvis vedkommende har opgivet sit navn -  det gælder både ved telefoniske og skriftlige anmeldelser. Hvis du vil anmelde telefonisk eller har spørgsmål om at anmelde socialt bedrageri, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Notatpligten i forvaltningen medfører ifølge Folketingets Ombudsmand, at forvaltningen skal notere det navn, der evt. opgives i telefonen. Det kan få betydning, da en anmeldt borger har ret til indsigt i sin egen sag.

Hvad er mine pligter, når jeg modtager ydelser fra det offentlige?

Det er vigtigt, at Odense Kommune og Udbetaling Danmark får besked om ændringer i dine personlige forhold, der har betydning for dine ydelser. Det kan handle om ændringer i dine indkomstforhold, eller at du skal ændre din adresse i folkeregisteret. Den adresse, du er registreret på, skal være den adresse, hvor du opholder dig mest og hvor du har dine ejendele (med mindre du er midlertidigt fraværende på grund af ferie, sygdom eller lignende). Det gælder ikke kun i forhold til sociale ydelser, men er også vigtigt, hvis andre skal have fat i dig i forbindelse med for eksempel en pårørendes sygdom, tilkald af ambulance, politi eller lignende.

Vi skal også have besked, hvis der er flyttet nogen ind hos dig. Det kan nemlig have stor betydning, hvis du modtager sociale ydelser.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen