Spring til indhold

Generhvervelse af kørekort

Ansøgning om generhvervelse af kørekort skal indgives til Borgerservice. Husk at bestille tid.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Borgernes Hus

Østre Stationsvej 15
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kørekort >> Generhvervelse af kørekort

Personlig henvendelse kun ved forudgående tidsbestilling.

 

Det er et krav at bære mundbind, ved besøg i Borgerservice.

Vær opmærksom på, at afdelingen holder lukket for personligt fremmøde hver onsdag.

Bestil tid

 

Ubetinget frakendelse/kørsels forbud

Borgerservice videresender ansøgningen til Politiet, der foretager den videre sagsbehandling. Når politiet har behandlet din ansøgning, sender politiet ansøgningsskemaet til dig med en vejledning om, hvilke krav der stilles i forbindelse med generhvervelse af kørekort.


Når du har modtaget din ansøgning fra Politiet, kan du enten henvende dig til en kørelærer eller til Borgerservice og bestille en kontrollerende køreprøve.


En kontrollerende køreprøve består både af en teoriprøve og en praktisk prøve. Du kan først bestille den praktiske prøve, når du har bestået teoriprøven.

En kontrollerende køreprøve koster kr. 890,00.

Hvis du har spørgsmål om generhvervelse af kørekort (fx hvornår du kan generhverve og på hvilke vilkår) skal du henvende dig skriftligt til politiet. Dine spørgsmål kan også afleveres til Borgerservice, som sender dem videre.

 

Betinget frakendelse

Ved betinget frakendelse indkalder politiet til en kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve). Du får indkaldesen i din digital postkasse. Dette skal du kunne vise, når du henvender dig hos Borgerservice. Medbring også dit kørekort.

 

Hos Borgerservice kan vi med det samme bestille en teoriprøve til dig. 

 

En kontrollerende køreprøve koster kr. 890,00 og skal betales inden vi kan bestille en teoriprøve til dig. 

By- og Kulturforvaltningen