Spring til indhold

Ombytning af udenlandske kørekort

Her kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for udenlandske kørekort.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kørekort i Danmark

For at køre bil m.m. i Danmark skal man som udgangspunkt have et dansk kørekort.

 

Et færøsk kørekort sidestilles med et dansk kørekort. Kørekortet giver ret til at køre samme køretøjer i Danmark, som det giver tilladelse til på Færøerne.

Et kørekort erhvervet i et EU eller EØS-land giver ret til at føre samme køretøjer i Danmark som i udstedelseslandet.

 

Kategorierne AM, A, B og BE er gyldig i 15 år.
Kategorierne C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og erhvervskørekort er gyldig i 5 år.

Læs mere om, hvilke regler der gælder for ombytning af dit kørekort, hvis det er udstedt i EU eller EØS-lande.
Læs mere om, hvilke regler der gælder for ombytning af dit kørekort, hvis det er udstedt i øvrige lande.

Kørekort fra øvrige lande

Kørekort udstedt i lande, der ikke er medlem af EU eller EØS, må bruges i 90 dage, fra man har taget sædvanlig bopæl i Danmark.

Et kørekort fra Grønland er også gyldigt til kørsel i Danmark i 90 dage fra sædvanlig bopæl.

By- og Kulturforvaltningen