Spring til indhold

Ombytning af udenlandske kørekort

For at køre bil m.m. i Danmark skal man som udgangspunkt have et dansk kørekort.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen

Vi gør venligst opmærksom på, at der er lang sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen (pt. 7-8 måneder), og vi beder dig kontakte Færdselsstyrelsen ved evt. spørgsmål på tlf. 72 21 88 99. Læs mere på Færdselsstyrelsen hjemmeside.

Kørekort i Danmark

For at køre bil m.m. i Danmark skal man som udgangspunkt have et dansk kørekort.

Et færøsk kørekort sidestilles med et dansk kørekort. Kørekortet giver ret til at køre samme køretøjer i Danmark, som det giver tilladelse til på Færøerne.

Et kørekort erhvervet i et EU eller EØS-land giver ret til at føre samme køretøjer i Danmark som i udstedelseslandet.

 

Kategorierne AM, A, B og BE er gyldig i 15 år.
Kategorierne C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og erhvervskørekort er gyldig i 5 år.

Ombytning af kørekort udstedt i EU eller EØS-lande Ombytning af dit kørekort udstedt i øvrige lande

 

Kørekort fra øvrige lande

Kørekort udstedt i lande, der ikke er medlem af EU eller EØS, må bruges i 90 dage, fra man har taget sædvanlig bopæl i Danmark.

Et kørekort fra Grønland er også gyldigt til kørsel i Danmark i 90 dage fra sædvanlig bopæl.

 

 

By- og Kulturforvaltningen