Spring til indhold

Ombytning af udenlandske kørekort

For at køre bil m.m. i Danmark skal man som udgangspunkt have et dansk kørekort.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen

Vi gør venligst opmærksom på, at der er lang sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen (pt. 7-8 måneder), og vi beder dig kontakte Færdselsstyrelsen ved evt. spørgsmål på tlf. 72 21 88 99. Læs mere på Færdselsstyrelsen hjemmeside.

 

 

Kørekort i Danmark

For at køre bil m.m. i Danmark skal man som udgangspunkt have et dansk kørekort.

 

Der er specielle regler for borgerne med ukrainske kørekort, som er indrejst til Danmark efter 24. februar 2022. Se yderligere information og vejledning på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Et færøsk kørekort sidestilles med et dansk kørekort. Kørekortet giver ret til at køre samme køretøjer i Danmark, som det giver tilladelse til på Færøerne.

Et kørekort erhvervet i et EU eller EØS-land giver ret til at føre samme køretøjer i Danmark som i udstedelseslandet.

 

Kategorierne AM, A, B og BE er gyldig i 15 år.
Kategorierne C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og erhvervskørekort er gyldig i 5 år.

Ombytning af kørekort udstedt i EU eller EØS-lande Ombytning af dit kørekort udstedt i øvrige lande

 

Kørekort fra øvrige lande

Kørekort udstedt i lande, der ikke er medlem af EU eller EØS, må bruges i 180 dage, fra man har taget sædvanlig bopæl i Danmark.

 

By- og Kulturforvaltningen