Spring til indhold

Kørekortets gyldighedstid

Kørekort kan have forskellige gyldighedsperiode, det afhænger af hvilken kategori du har kørekort til.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kørekortets gyldighedstid afhænger blandt andet af, hvilke kategorier du har kørekort til. Du kan derfor godt få et kørekort, der på forsiden har en gyldighed på 15 år, men hvor nogle af kategorierne har en kortere gyldighed.

 

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på kørekortets bagside (kolonne nr. 11 og 12) for at se gyldigheden og eventuelle påtegningskoder for de enkelte kategorier.

 

Kørekort til kategorierne LK, AM, T/M, A1, A2, A, B og BE (gruppe 1) udstedes med en gyldighed på 15 år. 

 

Kørekort til kategorierne C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og erhvervskørekort udstedes med en gyldighed på 5 år, dog højst til man fylder 70 år.

Herefter udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

Er ansøger fyldt 70 år men ikke 71 år: 4 år

Er ansøger fyldt 71 år men ikke 72 år: 3 år

Er ansøger fyldt 72 år men ikke 80 år: 2 år

Er ansøger fyldt 80 år: 1 år

 

Kørekort kan blandt andet på grund af helbreds oplysninger udstedes med en kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

By- og Kulturforvaltningen