Spring til indhold

Kørekortspriser

Se hvad de forskellige typer af kørekort koster, og hvad det koster at forny inden for de forskellige kategorier.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Priser på kørekort

 • Bortkommet kørekort (duplikatkørekort) - 360,00
 • Kørekort ændring - 360,00
 • Fornyelse af erhvervskørekort - 360,00
 • Fornyelse af kørelærergodkendelse - 360,00
 • Fornyelse uden erhvervsmæssig personbefordring (tidsbegrænset pga. sygdom) - 0,00
 • Kørekort erhverv (tidsbegrænset pga. sygdom) - 160,00
 • Fornyelsesgruppe 1 (gyldighed 15 år) - 180,00
 • Fornyelsesgruppe 2 (gyldighed 5 år) - 230,00
 • Midlertidigt erstatningskørekort - 220,00
 • Internationalt kørekort - 30,00
 • Ombytning af udenlandsk kørekort - 360,00

Foreløbig fornyelse af kørekort

Foreløbig fornyelse af kørekort koster det samme som den egentlige fornyelse. Det vil sige prisen for fornyelsen x 2.

Eksempelvis:

 • Fornyelse - 180,00
 • Foreløbig fornyelse - 180,00
 • Pris i alt - 360,00

Pris på køreprøve

 • Almindelig køreprøve - 1.170,00
 • Kontrollerende køreprøve (generhvervelse af kørekort) - 1.170,00
 • Kørelærerprøve - 440,00
 • Køreprøve til kat AS og BE - 360,00
 • Køreprøve til LK (lille knallert) - 180,00

Gruppe 1 = Kategorierne LK, AM, T/M, A1, A2, A, B og BE
Gruppe 2 = Kategorierne C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og erhvervskørekort

 

By- og Kulturforvaltningen