Spring til indhold

Kørekortspriser

Se hvad de forskellige typer af kørekort koster, og hvad det koster at forny inden for de forskellige kategorier.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Priser på kørekort

 • Bortkommet kørekort (duplikatkørekort) - 280,00 
 • Kørekort ændring - 280,00
 • Fornyelse af erhvervskørekort - 280,00
 • Fornyelse af kørelærergodkendelse - 280,00
 • Fornyelse uden erhvervsmæssig personbefordring
  (tidsbegrænset pga. sygdom) - 0,00   
 • Kørekort erhverv (tidsbegrænset pga sygdom) - 120,00
 • Fornyelsesgruppe 1 (gyldighed 15 år) - 140,00
 • Fornyelsesgruppe 2 (gyldighed 5 år) - 180,00
 • Midlertidigt erstatningskørekort - 170,00
 • Internationalt kørekort - 25,00
 • Ombytning af udenlandsk kørekort - 280,00

Foreløbig fornyelse af kørekort

Foreløbig fornyelse af kørekort koster det samme som den egentlige fornyelse.
Det vil sige prisen for fornyelsen x 2, Eksempelvis:

 • Fornyelse 140,00
 • Foreløbig fornyelse 140,00
 • Pris i alt 280,00

Pris på køreprøve

 • Almindelig køreprøve 600,00
 • Kontrollerende køreprøve
  (generhvervelse af kørekort) 890,00
 • Kørelærerprøve 340,00
 • Køreprøve til kat AS og BE 280,00
 • Køreprøve til LK (lille knallert) 140,00

Gruppe 1 = Kategorierne LK, AM, T/M, A1, A2, A, B og BE
Gruppe 2 = Kategorierne C2, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og erhvervskørekort

 

By- og Kulturforvaltningen