Spring til indhold

Gruppe 2 lande

Læs om ombytning af kørekort, hvis du er fra gruppe 2 lande her.

Er dit kørekort udstedt i et land/delstat, der er omfattet af gruppe 2, kan du køre med dit udenlandske kørekort i 90 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor du etablerer bopæl i Danmark.

Når der er gået 90 dage

Når der er gået 90 dage, fra du etablerede bopæl i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil i Danmark.

Betingelser

Det er en betingelse for ombytning, at du i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om:

  • at du har haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år
  • at du afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år
  • at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Kan du ikke finde det relevante land/delstat?

Hvis du ikke kan finde det relevante land/delstat i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, kan du rette henvendelse til landet/delstaten (eventuelt ambassaden/konsulatet) for at høre, om der er ansøgt om optagelse i gruppe 2-ordningen.

 

Er dit kørekort udstedt i et land/delstat, hvor køreuddannelsen ikke helt kan sidestilles med den danske, men hvor det generelle færdselssikkerhedsniveau er sammenligneligt med det danske, så har du mulighed for at få ombyttet dit kørekort uden at aflægge kontrollerende køreprøve, hvis det pågældende land/delstat er omfattet af denne ordning (gruppe 2-ordningen).

Deltagelse i ordningen sker på baggrund af en ansøgning fra det pågældende land/delstat.

Det er landet/delstaten (eventuelt en ambassade/konsulat), der skal ansøge om at blive omfattet af gruppe 2-ordningen. Til brug for ansøgningen skal landet/delstaten benytte et særligt ansøgningsskema, hvor der skal gives oplysning om de færdselssikkerhedsmæssige forhold i det pågældende land/delstat.

Færdselsstyrelsen afgør om landet/delstaten kan deltage i gruppe 2-ordningen.

 

By- og Kulturforvaltningen