Spring til indhold

Gruppe 1 lande

Læs mere om ombytning af kørekort, hvis du er fra gruppe 1 lande her.

Er dit kørekort udstedt i:

  • Australien Capital Territory
  • Brasilien
  • Japan
  • Kinesisk Taipei (Taiwan)
  • Republikken Korea (Sydkorea)
  • Rusland
  • Ukraine
  • Schweiz

 

så kan du køre med dit udenlandske kørekort i 90 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark.

 

Betingelser

Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Derudover skal kørekortet være udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

 

Efter 90 dage

Når der er gået 90 dage, fra du etablerede bopæl i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

Du skal i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at få ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort, hvis dit kørekort er udstedt i et af de pågældende lande.

By- og Kulturforvaltningen