Spring til indhold

Alle i gang hele tiden

Det er invaliderende at gå på kontanthjælp og ikke have gode gøremål. Derfor skal alle i gang med noget, som kan træne dem til at få en uddannelse eller et job. Det er tankegange bag indsatsen "Alle i gang hele tiden" i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

De senere år har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplevet, at flere borgere er havnet på kontanthjælp og en del af dem har udover ledighed sociale og psykiske problemer. Måske er de langvarigt syge eller er havnet i et misbrug. De har med andre ord et stykke vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det er afgørende for den enkelte og for samfundet, at ingen borgere synker hen i ledighed og problemer, som skubber dem helt ud af fællesskabet.

Ny fælles indsats
Derfor begyndte Jobrehabiliteringscentret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sidste år på en ny indsats overfor denne gruppe af borgere.

”Vi har det seneste års tid arbejdet ud fra strategien ”Alle i gang hele tiden”. Her lægger vi sammen med hver enkelt borger en plan for, hvordan vedkommende kan trænes ud fra den enkeltes behov. Vi har gennemgået alle beskæftigelsesindsatserne og kurserne, og skrottet en del af dem. I stedet har vi nu en vifte af i alt 47 tilbud for eksempel motion, coaching, mindfulness, virksomhedspraktik, dansk, regning, it-færdigheder osv. Sammen med borgeren laver vi et fleksibelt skema med flere indsatser.

Det handler ikke om at hygge sig, men om at rykke sig”, forklarer Peder Klinge Søndergaard, der er chef for Jobrehabiliteringscentret.

Borgerne involveres
Tankegangen bag ”Alle i gange hele tiden”, er netop, at borgeren skal involveres og selv bestemme, hvordan han/huns skema løbende skal se ud. Borgerne motiveres til at gøre en indsats og bestræber sig på at blive bedre til en række færdigheder. Derfor måles det også, hvordan indsatsen virker for borgeren, og borgeren er med til at vurdere sig selv.

”Der skal være fremgang. Den enkeltes skema kan omlægges fra uge til uge efter det, som ser ud til at virke. For delmål skal nås på vej mod endemålet – som altid er at blive klar til en uddannelse eller et arbejde” lyder det fra Peder Klinge Søndergaard.

Jobrehabiliteringscentret har foreløbigt iværksat ”Alle i gang hele tiden” for 2000 borgere. Om et år er alle 6000 borgere i gang hele tiden.

Borgmesterforvaltningen