Spring til indhold

Januar 2024

Velkomst, den digitale hjælp i Borgerservice, bordet rundt

Deltagere:

Kirstine Busk Folkmann, Den Frie Rådgivning
Nils Jørn Stærmose, Ældrerådet
Susanne Lis Hansen, Ældrerådet
Jan Grandal, Ældre Sagen
Bent Hansen, Ældre Sagen
Jacob Ludvigsen - Boligsocial 2, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune
Benny Jørgensen, IT til Ældre
Torben Worm, LEV – Livet med udviklingshandicap, Odense
Erik Hindkjær, Ældre Hjælper Ældre
Anders Drejer Lønbæk, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Rasmus Vorup Lykkehøj, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Lise Jensen-Dahm, Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Jan K. Larsen, Borgerservice, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

 

Velkomst

Anders bød velkommen.

 

Din Digitale Hjælp i Borgerservice v/Jan K. Larsen

Jan arbejder med 12 andre kolleger fra Borgerservice, men i forhold til hjælp til digitalt udsatte er de fire. Det er bevidst de samme fire for, at der er genkendelighed ved, at det er de samme medarbejdere. Det drejer sig om et projekt fra d. 1. januar 2023, som kører frem til d. 31. december 2024.

Målgruppen for din digitale hjælp er borgere, som har det svært ved det digitale. Det kan være udfordrende for dem at bestille tid. Nogle borgere lever fx fra time til time, fordi tingene kan tage en drejning. Når borgere kan få hjælp andetsteds end på Borgerservice, kan det føles mindre skræmmende.
Steder, hvor medarbejderne kommer ud til, er Krisecenter Fyn, Kirkens Korshær, OUH, Ældre Sagen, Reden, God Løsladelse.

Medarbejderne holder fast til ved Café Paraplyen, og her opleves der en stor grad af genkendelighed, hvor borgerne kan sænke paraderne. Hvor der kan være konflikter i Borgerservice, er det mere afslappet pga. omgivelserne i Café Paraplyen.
De er hver onsdag i Bolbro Brugerhus, og hver tirsdag er de i Dalum ved Indgangen.
Er man gangbesværet, er det ofte nemmere at komme til lokationerne Café Paraplyen, Bolbro Brugerhus og Dalum Indgangen end Borgerservice i Borgernes Hus.

Ved aftale kan man også møde ind før Borgerservices normale åbningstid fra kl. 8:30-9:30. Har borgerne f.eks. mødt medarbejderne før, kan det føles mere trygt for dem at besøge Borgerservice senere hen.
I Odense Kommune har man besluttet af flere årsager, at man ikke kører ud til privates boliger. Man har en enkelt gang hjulpet en borger, som ankom i ambulance, hvor medarbejderne gik ud til vedkommende i ambulancen og hjalp med MitID.

Kirstine Busk Folkmann fra Den Frie Rådgivning spørger til muligheden for at bestille tid før åbningstid. Det er der mulighed for, man skal bare ringe.

Susanne Lis Hansen fra Ældrerådet spørger til MitID og muligheden for at køre ud til private hjem, og vi diskuterede begrænsningerne herved blandt andet borgernes tryghed og medarbejdernes sikkerhed.

Borgerservicemedarbejderne hjælper med nyt MitID eller udfordringer i regi af MitID. De oplever en forbedring i forhold til MitID. De oplever også, at det bedste er, at borgere ikke bliver fritaget for Digital Post. Hvor de tidligere har anbefalet borgere at blive fritaget, har de nu erfaret, at det ikke er bedre for borgeren, så dette anbefaler de ikke lige så meget som før.
Øvrig ting, de hjælper borgere med, er lægeskift, melding af flytning, Udbetaling Danmark fx boligstøtte, pension m.v. Medarbejderne kan ikke hjælpe med pas og kørekort.

Det er oftest længere ekspeditionstid end Borgerservices ekspeditionstid på ca. 20 minutter, da ekspeditionerne i forbindelse med den digitale hjælp er mere relations- og tryghedsskabende. De modtager mangeartede spørgsmål, og de forsøger at svare så vidt muligt, selvom det ikke er indenfor deres felt.

Hotline-nummeret for medarbejdere og frivillige 20 57 07 20, som man kan ringe til mandag til torsdag fra kl. 10-15 og fredag 10-13.

Borgerservicemedarbejderne kan ikke følge op på en borgers ansøgning i Udbetaling Danmark, men de kan hjælpe med papirblanketter. På KLs hjemmeside kan man fremsøge alle papirblanketter: https://www.kl.dk/blanketter.

Fritagelse for Digital Post gælder kun offentlig Digital Post. På blanketten for Digital Post står der nogle punkter, man skal efterleve for at kunne blive fritaget, men i praksis er man ikke nødvendigvis så stringent.

I alt har de haft 1513 ekspeditioner, hvor der ca. har været 1000 unikke ekspeditioner. Det er alle borgergrupper, men ofte ældre.

Erik Hindkjær fra Ældre Hjælper Ældre spørger, om det ofte er mennesker, der kommer med computere. Jan K. Larsen fra Borgerservice svarer, at de ikke registrerer udstyr, og at de fleste kommer med telefoner. Medarbejderne kan vise, hvordan man gør via iPad eller computer, så de spørger til hvilket slags udstyr, borgerne normalt bruger.

Kirstine Busk Folkmann fra Den Frie Rådgivning tilføjer, at mødet mellem mennesker er vigtigt, og hun spørger til, hvordan man vil etablere en forbindelse til Vollsmose?
Jan K. Larsen fra Borgerservice svarer, de vil gerne komme ud til Vollsmose, men der er ikke planlagt noget specifikt, da den digitale hjælp er et midlertidigt projekt p.t.
Anders Drejer Lønbæk fra Digitalisering og Data siger, at vi vil gå i gang med at forberede det, så projektet kan tages med i sommerens budgetforhandlinger med henblik på, at indsatsen skal forlænges og gøres permanent.

Jan K. Larsen fra Borgerservice fortsætter og fortæller, at man møder kommunen med paraderne nede, hvis man møder et menneske fremfor, at al kommunikationen foregår digitalt. Det bliver en positiv oplevelse ved et fysisk møde.

En ekstra fordel ved indsatsen er, at borgerne bliver aktiveret i fællesskaber, da de møder andre i forbindelse med deres besøg i fx Café Paraplyen.

Anders Drejer Lønbæk fra Digitalisering spørger til, om andre kommuner har lignende indsats. Jan K. Larsen fra Borgerservice svarer, at der umiddelbart ikke er andre kommuner, der gør det, men der er eksempler på mobilløsninger, hvor de er kørt ud i bil til borgere.

Kirstine Busk Folkmann fra Den Frie Rådgivning bliver tit spurgt, om de hos dem vil køre ud, så der er altså behov fra borgernes side om, at man kører ud til dem for at yde dem hjælp. Man kunne ramme flere borgere ved at komme til dem, men det er for ressourcetungt.

Erik Hindkjær fra Ældre Hjælper Ældre spørger, om der også er en risiko ved, at folk vil tro, at de bliver svindlet, men alligevel kan nogen borgere evt. blive utrygge.

Jan Grandal fra Ældre Sagen fortæller, at de reklamerer for indsatsen, og at der ikke kommer så mange ude i Bolbro.
Det er klart et ønske fra Den Frie Rådgivning, at borgerservicemedarbejderne kommer ud til Vollsmose. Borgerservice sender også folk ud til Den Frie Rådgivning i Vollsmose.

 

Bordet rundt

Jan Grandal fra Ældre Sagen:
De kommer ikke så tit ud og håndterer MitID længere, da behovet ikke er det samme længere. Det er andre ting, og ofte bliver flere ting løst i samme omgang, fordi de ældre kommer i tanke om flere ting. De har før ringet til Borgerservices indsats, og nogle af gangene
Bent Hansen fra Ældre Sagen
De møder sjældent borgere, som skal søge om ydelser. De modtager primært opkald fra ressourcestærke borgere, og det er primært ”hverdagsproblemer”. Bent oplever derimod, at han stadig hjælper meget med MitID, fx hvor borgere glemmer koden.
Rasmus Vorup Lykkehøj fra Digitalisering og Data spørger til, om de har hørt mere til den nationale tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp, hvor Ældre Sagen er blevet tildelt en del af puljen. Bent og Jan har ikke hørt mere indgående til det.

 

Nils Jørn Stærmose fra Ældrerådet:
De har ikke borgerkontakt, men de arbejder ud fra det nye eksportråds arbejde med fremtidens pleje.
Nils fortæller, at han ovenpå forrige møde efterfølgende fik en Digital Post-meddelelse om, at han var blevet afvist i forbindelse med sine ansøgninger i workshoppen. Anders Drejer Lønbæk fra Digitalisering og Data svarer, at han tager det med tilbage, at ansøgningerne fra selvbetjeningsløsningerne var gået igennem.
Nils fortæller, at Ældrerådet enstemmigt har valgt ikke at deltage i besvarelse af ”Større digital tryghed”.

 

Jacob Ludvigsen fra Boligsocial 2, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:
Oplevelser med hvidvaskning, phishing, og der er mange udfordringer ved det. De oplever, at scamming er tiltagende.
De er ved at udarbejde en social politik, hvor det digitale bliver en del af politikken.

 

Kirstine Busk Folkmann fra Den Frie Rådgivning:
Den Frie Rådgivning stiller sig gerne til rådighed igen ved test af selvbetjeningsløsninger. De oplever også, at mange mænd får lukket/afvist en NemKonto hos bankerne, fordi de har overført for mange penge til udlandet – selvom det er ulovligt, at bankerne lukker en NemKonto.
Mange skal have hjælp til at søge hjælp til tandpleje, da de har brugt deres penge på andre regninger.

Anders Drejer Lønbæk fra Digitalisering og Data svarer, at vi går tilbage med ønsket om at teste selvbetjeningsløsninger.

 

Benny Jørgensen fra IT til Ældre:
De oplever et fald antal besøgende i IT-caféen i Bellinge, så de overvejer kun at have åbent hver anden uge. I Næsby søger de en frivillig mere, men det er svært at finde nogen. I Grævlingehuset er der også mindre tilslutning. I Skibhuskvarteret bliver mange problemer løst i forbindelse med undervisningen.
Hjælp til MitID er også nedadgående, og efterspørgslen er under normalen.

 

Erik Hindkjær fra Seniorhuset, Ældre hjælper Ældre:
De er begyndt at afholde temakurser, fx omkring borger.dk. De introducerer brugerne i, hvordan man bruger borger.dk. De laver kursus i ”din digitale hverdag” om, hvordan man bruger sin iPhone. De har et projekt med OUH, hvor de introducerer brugerne i at bruge OUHs app. De har en stigende kurve af kursister i forbindelse med alle kurser, hvor de før har haft et fald på grund af Corona. De er ved at gøre reklame for deres kurser, som de fx vil have hængende på biblioteket.

 

Anders Drejer Lønbæk fra Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen:
På baggrund af forrige møde har vi ansat en studentermedhjælper, der kan bruge en skærmlæser, for at gennemgå vores løsninger. Vi vil også fokusere på Digital Post, og hvordan vi kan optimere formuleringerne, så de bliver mere letforståelige. Vi oplever også, at ad hoc-forsendelser halter lidt i forhold til at være webtilgængelige eller optimale i forhold til modtagere, der er fritaget fra Digital Post.

Ellers fylder AI/Kunstig Intelligens meget hos os i Digitalisering og Data. Det kunne blive et punkt på et kommende Advisory Board-møde, hvor vi diskuterer, hvordan AI/Kunstig Intelligens kan hjælpe.

I relation til effektmålene har det været svært at indsamle svar via et spørgeskema omkring større digital tryghed. Det er vanskeligt at indsamle svar, når det ikke er muligt at indsamle svar direkte fra borgerne – da dette er for ressourcetungt.
Til næste møde vil vi komme med et forslag til, at vi har en løbende drøftelse om oplevelsen af digital tryghed.
En af erfaringerne fra spørgeskemaet var dog, at vi via Handicaprådet fik at vide, at en mere digitalisering aldrig vil blive imødekommet positivt af nogle brugergrupper, da digitalisering altid vil opfattes som fremmed og dermed utrygt.

 

Rasmus Vorup Lykkehøj fra Digitalisering og Data, Borgmesterforvaltningen:
Vi ville have fortalt om de nye kommende principper for digital inklusion, men da tiden er knap, og fordi principperne ikke er formelt vedtaget, gemmer vi dette som et punkt på næste møde. Rasmus præsenterede dog et par pointer, fx at det skal være nemmere at hjælpe andre. Der bliver i forbindelse med lanceringen af principperne skabt synlighed af principperne.

Erik Hindkjær fra Ældre Hjælper Ældre bemærkede, at borgerne bliver spurgt for lidt ind til, hvad de kan af digitale færdigheder. Man sætter sig ikke altid i borgernes sted.
Rasmus Vorup Lykkehøj fra Digitalisering og Data svarer, at derfor vil man også designe løsninger for alle, hvor man medtænker borgerne i udviklingen af løsninger.

Derudover kunne vi fortælle, at TietgenSkolen tilbyder kurser i digitale færdigheder. Det er et tilbud for alle personer over 25 år (og primært ufaglærte og faglærte) gratis IT/digitaliseringskurser.

Man kan orientere sig yderligere i tilbuddet via mødets præsentation eller ved at kontakte uddannelsesleder Mads Ravn Kristiansen, madk@tietgen.dk, mobil 22519594.

Borgmesterforvaltningen