Spring til indhold

Advisory Board 24. november 2021

Næste Generation af Digital Post, Orientering om MitID og Bordet rundt

Referat: 24. november 2021

Deltagere:

Mikkel Næsvang, SIND, Fyn

Erik Vind Frost, Handicaprådet

Karen Ulletved, Ældrerådet

Bent Hansen, Ældre Sagen

Jan Grandal, Ældre Sagen

Kirstine Vad, Ældre hjælper ældre

Knud Benny Jørgensen, IT til ældre

Elise Kølleskov, IT til ældre

Lenna Vogn Petersen, Rådet for socialt udsatte

Tue Nielsen, Kirkens Korshærs varmestue

 

Fra Odense Kommune:

Birgitte Hjelm Paulsen, Digitalisering og Data

Lise Jensen-Dahm, Digitalisering og Data

Rasmus Vorup Lykkehøj, Digitalisering og Data

 

Mødets præsentationer: 

Præsentation: Orientering om MitID

 

1. Næste Generation af Digital Post v. Birgitte

Digitaliseringsstyrelsen har i dag d. 24. november 2021 udmeldt, at Næste generation af Digital Post udskydes til første kvartal 2022. Ultimo december 2021 meldes det ud præcist, hvornår udskydelsen gælder til.

Der er udarbejdet materiale til kommunikation. Det udsender Lise efter mødet (blev udsendt d. 26. november 2021).

Erik gjorde opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsens udsendte brev ikke var læsbart af en oplæser. Den besked sørger Rasmus og Birgitte for kommer videre til Digitaliseringsstyrelsen.

 

2. Orientering om MitID

Den 6. oktober gik MitID i luften. MitID er opdelt i en privat- og erhvervsdel. Den private del afløser NemID, mens erhvervsdelen afløser medarbejdersignatur og erhvervsløsninger.

MitID adskiller sig fra NemID på en række punkter, hvoraf de væsentligste er:

  • Nøglekortet udfases og erstattes af app, kodeviser og kodelæser
  • MitID er fremtidssikret modsat NemID fra 2010
  • MitID ejes af et partnerskab mellem Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark. NemID var ejet af den private virksomhed Nets.

Udrulningen af MitID sker via bankerne. Det anbefales at alle venter med at oprette sig til de bliver kontaktet af deres bank. Udrulningen sker gradvist. Hvis man ikke kan få MitID via netbank, kan man få hjælp via mitid.dk, MitID support eller via borgerservice.

Kirstine: Der har været henvendelser om, at Borgerservice i Odense kunne ikke hjælpe for omkring 3 uger siden.
Birgitte: Borgerservice har ansat medarbejdere specifikt til den del, så det burde være løst nu. Vent dog med at henvende jer til Borgerservice til, I har fået besked om, at det nu er tid at oprette MitID.


Med MitID skal alle oprette et brugernavn/ID. Det må ikke være eller ligne et CPR-nummer. Derudover er der en række retningslinjer (se mere i præsentationen).


Erik: Det er en udfordring med videoerne, hvis oplæseren ikke forklarer, hvad der sker på videoen.
Derudover bør de hjælpemidler, der skal være alternativer til app’en afprøves af dem, der skal undervise i dem.
Lise, Rasmus eller Birgitte undersøger muligheden for at få adgang til eksempler på disse hjælpemidler.

 

3. Bordet rundt

IT til ældre v. Elise og Benny

Videoen fra MitID er blevet brugt til undervisning. Derudover har der været efterspørgsel på viden om opdateringen til Windows 11.

Caféen i Søhus er blevet nedlagt. I stedet er der fundet lokaler i Næsby Sognegård. Det har givet nye og flere gæster.
Den seneste udvikling ift. corona har endnu ikke påvirket antallet af besøgene i caféerne.

 

Ældre Sagen v. Bent og Jan

Det er MitID, der fylder mest ift. henvendelser. Der er meget usikkerhed omkring MitID, så henvendelserne går primært på en afmystificering. Der har været en café nede i Slotsgade, men der ikke har været nogen, der har fået hjælp til oprettelse endnu.

 

Lenna Vogn Petersen

I Udsatterådet bliver der brugt mange kræfter på at hjælpe, og der forventes mange udfordringer med mistede telefoner og MitID i det hele taget.

Borgmesterforvaltningen