Spring til indhold

Vil du være nævning og domsmand?

Bor du i Odense kommune og går du med tanker om at være nævning eller domsmand - også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på den kommende grundliste, hvorfra der udtages nævninge og domsmænd til By- og Landsretten.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Der er pr. 31-01-2023 lukket for at ansøge om at komme på Grundlisten for perioden 01.01.2024 til 31.12.2027.

Du vil få nærmere besked, hvis du er optaget på Grundlisten.

 

 

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager.

 

Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om.

 

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og indeværende periode løber fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027. Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud, og det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

 

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer.

Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav, at du:

 • er dansk statsborger
 • har valgret til Folketinget
 • bor i Odense kommune
 • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • har en ren straffeattest
 • ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027
 • ikke har helbredsproblemer som forhindrer arbejdet som lægdommer

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger blandt andet af, hvor mange borgere i Odense Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. Grundlisten skal indeholde 1 person for hver fulde antal af 300 indbyggere i kommunen.

 

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

 

Den nuværende grundliste

Grundlisteudvalget består af fem personer, som er udpeget af byrådet for en fireårig periode, der er lig med den periode, byrådet er valgt for. 


Medlemmerne af Grundlisteudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 består af:

 • Birgit Elise Petersen
 • John Wozny
 • Lisbeth Berenth Nielsen Trøjgaard
 • Marie Valentin
 • Trine Larsen

Den nuværende grundliste gælder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

 

Hvordan bliver man udvalgt?

Nævninge og domsmænd bliver valgt for 4 år ad gangen. Dette sker ved lodtrækning i Landsretten fra en såkaldt grundliste, som Odense Kommunes grundlisteudvalg står for at udarbejde. Det er denne liste, du nu kan ansøge om at komme på. Alle kan søge om optagelse på grundlisten, men man kan ikke være sikker på at komme på grundlisten. Du vil få nærmere besked, hvis du er optaget på grundlisten.

 

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolens hjemmeside www.domstol.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen