Spring til indhold

Psykiatrirådet

I Odense Kommune er der nedsat et Psykiatriråd. Rådet er talerør for psykiske sårbare og er med til at forstærke det fælles ansvar for psykiatriområdet i kommunen.

Antallet af borgere med psykiske lidelser stiger, og derfor er psykiatrien prioriteret højt i Odense Kommune. Derfor blev Psykiatrirådet etableret.

Psykiatrirådets opgave bliver at sikre viden om og udvikling for borgere i alle aldersgrupper med psykiatriske problemstillinger i Odense Kommune for at bidrage til udviklingen af kommunens politik på området. Det kan være på tværs af kommunale indsatser, men også i samspil med andre sektorer, herunder behandlingspsykiatrien.

Rådet har fokus på de udfordringer, som målgrupperne kan have i forhold til kommunale indsatser på området. Formålet er at skabe sammenhæng mellem regionen og kommunen, samt at Sundhedsudvalget kan stille spørgsmål til indsatserne.

I rådet sidder der 16 repræsentanter fra relevante faglige selskaber og faggrupper. De repræsenterer målgruppen og er et organ for Odense Kommune og sekretariatsbetjenes af Sundhedsforvaltningen.

Sundhedsforvaltningen