Spring til indhold

Nattelivsråd Odense

Tryghed i nattelivet
Odense er en tryg by at leve i. Det gælder også nattelivet, hvor størstedelen af odenseanerne føler sig trygge, når de begiver sig ud i byens gader. Der er dog stadig områder, hvor trygheden kan øges.

Med en række demokratiske samtaler hen over foråret 2022 har uddannelsesinstitutioner, restauratører, elevrådsrepræsentanter, brancheforeninger, studenterforeninger, unge, natteravne og politiet givet deres syn på nattelivet i Odense. Samtalerne viste, at der særligt kan sættes ind med konkrete tiltag i det natteliv, der foregår udenfor beværtningerne samt på turen hjem fra byen.

Etablering af nattelivsråd

Der blev i budget 2023 under Tryghedspakken besluttet af nedsætte et Nattelivsråd. Nattelivsrådet skal være tæt samarbejde på tværs af brancherne. Derfor består Nattelivsrådet af repræsentanter fra brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner, ungerepræsentanter fra foreninger samt Natteravnene. Lederen af SSP involveres som fast medlem af nattelivsrådet.

Nattelivsrådet får til opgave at udarbejde et nattelivskodeks for opførsel i bylivet – noget som blev efterspurgt af flere i de demokratiske samtaler med unge. Rådet skal også fokusere på adfærdsmæssige problemstillinger, der kan præge tryghed i nattelivet som diskrimination af for eksempel mennesker med anden etnisk baggrund og mennesker fra LGBTQ+ miljøet gennem involvering af unge fra de relevante miljøer.

Nattelivsrådet vil desuden drøfte temaer som fx:

  • Støj og renhold (omtanke for naboer og ren by)
  • Fysiske rammer (trafiksikkerhed, områder omkring vand, belysning, overvågning)
  • Kulturdrevet natteliv (tjekke alder og fx ikke lokker de unge med billig alkohol)
  • God adfærd i nattelivet (kodeks, diskrimination, vold, chikane)

Der blev også besluttet at afsætte 150.000 kr. årligt i perioden 2023-2025 til etablering og indsatser i Nattelivsrådet.

Nattelivsrådet består af følgende repræsentanter:

 

Navn Titel Virksomhed
Søren Windell Rådmand og formand for nattelivsrådet By- og Kulturforvaltningen
Maria Brumvig Udvalgsmedlem og næstformand for nattelivsrådet By- og Kulturudvalget
Tommy Holst Leder SSP Odense
Ida Simmelholt Formand Natteravnene Odense
Anders Furbo Therkelsen Vicepolitiinspektør Fyn Politi
Gregers Schmidt Direktør BarGroup
Jonas Bäckstrøm  Direktør Molotov, Slagteriet, June Bar (RR Group)
Kian Bakke Hansen Regionschef Rekom
Jannick Marcussen Næstforperson URK Odense
Kaya Eisensee Elevrådsformand Syddansk Erhvervsskole (OTS)
Mathias Lyrk Medlem af elevrådet Syddansk Erhvervsskole (OTS)
Anja Følleslev Daglig leder Studenterhus Odense
Sarah Baagøe Petersen Medlem af bestyrelsen Lambda Odense
Turid Christensen Projektleder Unge Ravne - Fonden for socialt ansvar

By- og Kulturforvaltningen