Spring til indhold

Nattelivsråd Odense

Tryghed i nattelivet
Odense er en tryg by at leve i. Det gælder også nattelivet, hvor størstedelen af odenseanerne føler sig trygge, når de begiver sig ud i byens gader. Der er dog stadig områder, hvor trygheden kan øges.

Med en række demokratiske samtaler hen over foråret 2022 har uddannelsesinstitutioner, restauratører, elevrådsrepræsentanter, brancheforeninger, studenterforeninger, unge, natteravne og politiet givet deres syn på nattelivet i Odense. Samtalerne viste, at der særligt kan sættes ind med konkrete tiltag i det natteliv, der foregår udenfor beværtningerne samt på turen hjem fra byen.

Etablering af nattelivsråd

Der blev i budget 2023 under Tryghedspakken besluttet af nedsætte et Nattelivsråd. Nattelivsrådet skal være tæt samarbejde på tværs af brancherne. Derfor består Nattelivsrådet af repræsentanter fra brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner, ungerepræsentanter fra foreninger samt Natteravnene. Lederen af SSP involveres som fast medlem af nattelivsrådet.

Nattelivsrådet får til opgave at udarbejde et nattelivskodeks for opførsel i bylivet – noget som blev efterspurgt af flere i de demokratiske samtaler med unge. Rådet skal også fokusere på adfærdsmæssige problemstillinger, der kan præge tryghed i nattelivet som diskrimination af for eksempel mennesker med anden etnisk baggrund og mennesker fra LGBTQ+ miljøet gennem involvering af unge fra de relevante miljøer.

Nattelivsrådet vil desuden drøfte temaer som fx:

  • Støj og renhold (omtanke for naboer og ren by)
  • Fysiske rammer (trafiksikkerhed, områder omkring vand, belysning, overvågning)
  • Kulturdrevet natteliv (tjekke alder og fx ikke lokker de unge med billig alkohol)
  • God adfærd i nattelivet (kodeks, diskrimination, vold, chikane)

Der blev også besluttet at afsætte 150.000 kr. årligt i perioden 2023-2025 til etablering og indsatser i Nattelivsrådet.

Nattelivsrådet består af følgende repræsentanter:

 

 Navn Titel Virksomhed
Søren Windell Rådmand og formand for nattelivsrådet By- og Kulturforvaltningen
Tommy Holst Leder SSP Odense
Ida Simmerholt  Formand Natteravnene Odense
Anders Furbo Therkelsen Vicepolitiinspektør Fyns Politi
Gregers Schmidt Direktør  BarGroup 
Jonas Bäckstrøm  Direktør  Slagteriet og June Bar (RR Group) 
Kian Bakke Hansen  Regionschef  Rekom 
Jannick Marcussen  Næstforperson  URK Odense 
Yasmin Larsen  Medlem på Fyn Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
Jomanna Elenazi Medlem på Fyn  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning  
Kaya Eisensee  Elevrådsformand Syddansk Erhvervsskole (OTS) 
Mathias Lyrk  Medlem af elevrådet  Syddansk Erhvervsskole (OTS) 
Anja Følleslev  Daglig leder  Studenterhus Odense 
Sarah Baagøe Petersen  Medlem af bestyrelsen  Lambda Odense 
Turid Christensen  Projektleder  Unge Ravne - Fonden for Socialt Ansvar 
Kasper Lindquist  Studentermedhjælper  Unge Ravne - Fonden for Socialt Ansvar

By- og Kulturforvaltningen