Spring til indhold

Fraværsliste for byrådets møder

Her kan du se fraværet for de enkelte byrådsmedlemmer, vist med dato og fraværsårsag.

Fravær ved møder i 2020
Årsag:

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst / privat

 


Navn

1 2 3 4 5 6 Fraværsdage i alt
Peter Rahbæk Juel
Maria Brumvig
Anders W. Berthelsen
Niclas Turan Kandemir 27/1 1
Cæcilie Crawley 27/1 1
Tim Vermund    4/3         1
Michael Eskamp Witek               
Abdinoor Adam Hassan      19/2         1
Kasper Ejlertsen              
Nazim Gürkan              
Anne-Mette Ebensgaard              
Claus Skjoldborg Larsen      4/3       1
Hjalte Daniel Hansen              
Susanne Crawley Larsen              
Søren Windell          19/2   1

Kristian Guldfeldt
(sygemeldt fra den 13/11 2019 til den 19/1)

             
Roya Moore
(stedfortræder for Kristian Guldfeldt fra den 13/11 2019 til den 19/1)
             
Tommy Hummelmose              
Brian Dybro              
Pernille Bendixen            27/1  1
Christel Gall          22/1, 27/1    2
Jane Jegind              
Christoffer Lilleholt               
Mark Grossmann              
Marlene Ambo-Rasmussen              
Claus Houden              
Sanne Skougaard Andersen              
Søren Freiesleben              
Reza Javid              
Abdirashid Abdi               

 

 

Fravær ved møder i 2019
Årsag:

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst / privat

 

Navn 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fraværsdage i alt
Peter Rahbæk Juel

Maria Brumvig
(sygemeldt fra 22/10 - 31/12)


10/4 26/6 2

Michael Lind Olsen
(stedfortræder for Maria Brumvig fra 22/10 - 31/12)

             
Anders W. Berthelsen

Niclas Turan Kandemir 9/10 1
Cæcilie Crawley
(barselsorlov fra 29/8 2018 -
30/4 2019)

 

Keld Hansen
(stedfortræder for Cæcilie Crawley fra 29/8 2018 - 30/4 2019)

(stedfortræder for Tim Vermund fra 20/5 - 14/7 samt 28/10 - 22/12)


13/11 1
Tim Vermund Andersen
(barselsorlov fra 20/5 - 14/7 samt fra 28/10 - 22/12)
27/3

1
Michael Eskamp Witek

Abdinoor Adam Hassan
Kasper Ejlertsen
Nazim Gürkan
Anne-Mette Ebensgaard 26/6 1
Claus Skjoldborg Larsen

9/10

6/3  2
Hjalte Daniel Hansen
Susanne Ursula Crawley
Søren Windell
Kristian Guldfeldt
(sygemeldt fra 13/11 2019 -
16/2 2020)

Roya Moore
(stedfortræder for Kristian Guldfeldt fra 13/11 2019 - 16/2 2020)

             
Tommy Hummelmose
Brian Dybro 6/3 1
Pernille Bendixen 11/12

30/10
2
Christel Gall
Jane Jegind 27/3 1
Christoffer Lilleholt
Mark Grossmann

 


Marlene Ambo-Rasmussen
Claus Houden 8/5 26/6, 27/11 3
Sanne Skougaard Andersen

Ulla Chambless
(sygemeldt fra 14/11 2018 - 
13/2 2019)
Herefter udtrådt af byrådet


Mathilda Printzlau-Paulsen 
(stedfortræder for Ulla Chambless fra 1/1 - 13/2)
Udtrådt af byrådet fra 5/9
     27/3       1

Søren Freiesleben
(indtrådt i byrådet 5/9)

             
Reza Javid
Abdirashid Abdi 10/4

 

1

Datoen for fravær er angivet.

 

Fravær ved møder i 2018
Årsag:

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst / privat

 

Navn/ Dato og årsag til fravær 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fraværsdage i alt
Peter Rahbæk Juel

Maria Brumvig

Anders W. Berthelsen

Niclas Turan Kandemir    30/5         1
Cæcilie Crawley    21/3        

1

Keld Hansen (stedfortræder for Cæcilie Crawley 29/8 2018 - 30/4 2019)      31/10       1
Tim Vermund Andersen      10/10  28/11 16/5    3
Michael Olsen (stedfortræder for Tim Vermund Andersen 29/11 2018 - 31/12 2018)              
Michael Eskamp Witek      10/10      
Abdinoor Adam Hassan              
Kasper Ejlertsen              
Nazim Gürkan              
Anne-Mette Ebensgaard              
Claus Skjoldborg Larsen  

 21/3

14/11

        2
Hjalte Daniel Hansen              
Susanne Ursula Crawley              
Søren Windell              
Kristian Guldfeldt              
Tommy Hummelmose              
Brian Dybro              
Pernille Bendixen   26/9  30/5  10/10      28/11 4

Carsten Sørensen (stedfortræder for
Pernille Bendixen 28/3 - 14/5)

             
Christel Gall              
Jane Jegind              
Christoffer Lilleholt              
Mark Grossmann  

21/3
11/4 

       
Marlene Ambo-Rasmussen              
Claus Houden              

Araz Khan (stedfortræder for
Claus Houden 25/4 - 31/12)

             
Sanne Skougaard Andersen              
Brian Skov Nielsen           28/11   1
Ulla Chambless              
 Reza Javid (Stedfortræder for Ulla Chambless 14/11 - 13/2 19)              
Abdirashid Abdi      19/9
26/9
   

 30/5

3

Datoen for fravær er angivet.

 

 

Fravær ved møder i 2017

Årsag:

1 Varetagelse af andet offentligt hverv 
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage 

 

 

Årsag

Navn

 


1

 

2
3
4
5
6
7
Alex Ahrendtsen
 
11/10

6/9
 
2
 
Tim Vermund
  22/2
23/8

2

Pernille Bendixen 27/9 7/12 2
Anders W. Berthelsen
Anker Boye

8/3

6/9


2
Dorte Hjertstedt Boye
 
 
 
 
27/9
 

 
1
 
Brian DybroNiclas Turan Kandemir
19/4 1
Cæcilie Crawley Larsen
 
 
 
 
 
 
Susanne Crawley Larsen
Mark Grossmann
 
 
 


 
 
 
 

 

Steen Lund

 

29/3

25/1
19/4
17/5

4
Lars Havelund
29/3

 

 

 

11/10
 
 2
 
Christoffer Lilleholt
 
 
 

Bo Libergren

 

 

 


Jane Jegind 3/5 1
Kristian Guldfeldt
 
 
 
 
 
 
Peter Rahbæk Juel

 
 
 
Morten Kibæk

 

 

 

 
 
Brian
Lauridsen


Line Mørk
 6/9        1
Steen Møller

21/6

27/9

2
Helle Nielsen


Olav Rabølle Nielsen 3/5

22/2

2
Per Berga Rasmussen
 
 
 
27/9 21/6
 
2
 
Claus Houden 1/11
 
 
 
8/3
 
 2
Brian Skov Nielsen
 
 
 
 
 
 
Ulla G. Chambless
 
 
 
 
 
 
Christel Gall

25/1
1

Datoen for fravær er angivet.

 

 

Fravær ved møder i 2016

Årsag:

1 Varetagelse af andet offentligt hverv 
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage

 

Årsag

Navn

1

2
3
4
5
6
7
Alex Ahrendtsen

Orlov fra

19/9 - 23/12

 
 
11/5
17/8
 
 2
 

 Niels Erik Søndergård

Stedfortræder for Alex Ahrendtsen fra den 19/9 - 23/12

             
Tim Vermund

27/1

25/5


2
Pernille Bendixen 25/5
9/11
14/12
3
Anders W. Berthelsen
Anker Boye


Dorte Hjertstedt Boye
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Brian Dybro


22/6 1
Niclas Turan Kandemir
25/5 1
Cæcilie Crawley Larsen
Orlov fra 8/6 - 30/11

 
 
 
14/12
 
 1
 

Michael Eskamp Witek

Stedfortræder for Cæcilie Crawley fra den 8/6 - 30/11

   9/11

         
Susanne Crawley Larsen
Mark Grossmann
 
 
 

31/8

 
 
 1
 

Steen Lund

Orlov fra

23/5 - 19/8

27/1

2/3

2

 Anette Thysen

Stedfortræder for Steen Lund fra den 23/5 - 19/8

             
Lars Havelund
17/8

 

 
 
 
Christoffer Lilleholt
 
 
 
14/12 1
Bo Libergren

 


Jane Jegind 17/8 1
Kristian Guldfeldt
 
 
 
 
 
 
Peter Rahbæk Juel
23/11
 
 1
 
Morten Kibæk
2/3
  

1

 
 
Brian
Lauridsen
5/10
1
Line Mørk
17/8

27/1


2
Steen Møller 5/10
1
Helle Nielsen


Olav Rabølle Nielsen

10/2

1
Per Berga Rasmussen
 
 
 
 
 
 
Claus Houden
 
 
 
 
 
 
Brian Skov Nielsen
 
 
 
 
 
 
Ulla G. Chambless
 
 
 
 
 
 
Christel Gall
11/5
1

Datoen for fravær er angivet.

 

 

Fravær ved møder i 2015

Årsag:

1 Varetagelse af andet offentligt hverv
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage

Årsag

 

 

 

Navn

1

2
3
4
5
6
7
Alex Ahrendtsen
 
 28/10
 
 1
 
Tim Vermund
24/6 20/5 2
Pernille Bendixen
Anders W. Berthelsen
Anker Boye
20/5 1
Dorte Hjertstedt Boye
 
 
 
 
 
 
4/3
 
 
1
Brian Dybro
25/3 28/10 2
Niclas Turan Kandemir
Cæcilie Crawley Larsen
 
 
 
 
 
 
Susanne Crawley Larsen
Mark Grossmann
 
 
 
10/6

11/11
 
 
 
2
Steen Lund 28/1
18/2
16/9
3
Lars Havelund
19/8

 

 
 
 
1
Christoffer Lilleholt
 
 
 
Bo Libergren

18/2

7/10

11/11

3
Jane Jegind
Kristian Guldfeldt
 
 
 
 
 
 
Peter Rahbæk Juel
24/6 28/1
 
 
2
Morten Kibæk 28/10 4/3
 
 
2
Brian
Lauridsen
   7/10          1
Lars Chr. Lilleholt
(Udtrådt
den 28/6 2015)
25/3
24/6
 
 
 
 
 
2
Line Mørk
29/4 1
Steen Møller 7/10
28/10
2
Helle Nielsen 14/1
10/6
16/9
9/9 4
Olav Rabølle Nielsen
Per Berga Rasmussen
 
 
10/6
24/6
 
 
2
Claus Houden
 
 
 
 
 
 
Brian Skov Nielsen
 
 
 
 
 
 
Ulla G. Chambless
 
 
 
 
 
 
Christel Gall
14/1 1

Datoen for fravær er angivet.

 

 

Fravær ved møder i 2014

Årsag:

1 Varetagelse af andet offentligt hverv
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage

Årsag

Navn

1

 
 
 

2

 
 
 

3

 
 
 

4

 
 
 

5

 
 
 

6

 
 
 

7

 
 
 

Alex Ahrendtsen

 
 
 
5/3
 
 
1
 
 
 

Tim Vermund

24/9 8/10 15/1 3
Pernille Bendixen
Anders W. Berthelsen
 
 
 

Anker Boye

12/2 1
Dorte Hjertstedt Boye
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Brian Dybro

24/9 1
 
 
 

Niclas Turan Kandemir

29/10 25/6 2
Cæcilie Crawley Larsen
 
 
 
 
 
 
Susanne Crawley Larsen
Mark Grossmann
 
 
 
 
 
2/4
 
 
1
Steen Lund 5/3 8/10 2
 
 
 

Lars Havelund

 20/8
12/11

 
 
12/2
 
 
3
Christoffer Lilleholt
 
 
 
25/6 1
Bo Libergren
Jane Jegind
Kristian Guldfeldt
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Rahbæk Juel

 
 
 
Morten Kibæk 12/2
 
 
1
Lars Chr. Lilleholt
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line Mørk

Steen Møller 24/9 1
Helle Nielsen 15/1 1
Olav Rabølle Nielsen 11/6 1
 
 
 

Per Berga Rasmussen

 
 
 
 
 
 
Claus Houden
 
 
 
 
 
 

 

Brian Skov Nielsen 12/11
 
 
 
 
 
1
Ulla G. Chambless
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Christel Gall

15/1 1

Datoen for fravær er angivet.

 

 

 

 
Borgmesterforvaltningen