Spring til indhold

Arkitekturrådet

Arkitekturrådets opgave er at rådgive Odense Kommune i arkitektoniske spørgsmål i byudviklingen og i enkeltsager.

Arkitekturrådet skal med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling bidrage til, at der fortsat er fokus på at sikre kvalitet i byplanlægningen.

Rådet skal understøtte By- og Kulturforvaltningens arbejde og de politiske beslutninger.

Tilmed skal rådet understøtte en helhedstænkning i byplanlægningen og bidrage til en merværdi i byens udvikling til glæde for byens borgere.

 

Rådets medlemmer

Rådet består af 6 eksterne fageksperter:

 

Jan Albrechtsen

jan albrechtsen     

Arkitekt MAA, partner hos Vandkunsten.
Udpeget af Akademisk Arkitektforening

 

Susanne Renée Grunkin

Susanne Grunkin 

Kreativ leder og Kompetenceleder for bæredygtighed hos Arkitema.
Udpeget af Dansk Landskabsarkitekter

 

Claus Bech-Danielsen

 Claus Bech-Danielsen

Arkitekt MAA, professor ved BUILD Aalborg Universitet.
Udpeget af Build Aalborg Universitet

 

Christian Tilma

 Christian Tilma

Arkitekt MAA, associeret partner i Praksis Arkitekter.
Udpeget af Byforeningen Odense

 

Signe Cold

 Signe Cold

Arkitekt MAA, partner i Entasis.
Udpeget af Odense Kommune

 

Nicolai Carlberg

 Nicolai Carlberg

Etnolog og indehaver af Carlberg.
Udpeget af Odense Kommune

 

Mødefrekvens og opgaver

Arkitekturrådet er et rådgivende organ uden beslutningskompetence. Medlemmerne mødes 4 gange om året og skal bidrage med:

  • anbefalinger om god arkitektur og byudvikling ud fra hver deres faglige vinkel og tilgang
  • bud på, hvordan kvaliteten i byudviklingen bliver bedre, så det bidrager til at skabe en by med gode fysiske rammer for vores hverdagsliv, fællesskaber og individuelle behov
  • anbefalinger til planer på et tidligt stadie
  • input til en ny arkitekturstrategi for Odense.

Rådet sidder for to år ad gangen.

By- og Kulturforvaltningen