Spring til indhold

Medlemmer

Her på siden kan du finde de nuværende medlemmer af Psykiatrirådet.

Psykiatrirådet skal med anbefalinger om god psykiatri bidrage til, at der fortsat er fokus på at sikre en god psykiatri i Odense Kommune. 

Psykiatrirådet består af op til 16 medlemmer, heriblandt en formand og en næstformand. Du kan finde rådets nuværende sammensætning, og hvem de hver især repræsenterer på denne side.

Navn Titel Repræsentation
Else Kirk Formand Fhv. leder af Center for Mental Sundhed
Maria Lundvig Næstformand Bedre Psykiatri 
Kim Bøg-Jensen Direktør - Sundhedsområdet UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
Michael Edsen-Johansen Skoleleder FGU Fyn
Rikke Skov-Nielsen Forstander HF of VUC
Susan Mose  Rektor, Sct. Knuds Gymnasium Almen Gymnasier
Kirsten Ilkjær Praktiserende Speciallæge i Psykiatri Lægeforeningen
Helle Sibbersen Frivillig  LAP 
Bjarne Christensen Lokalformand SIND
Mette Marensgaard Pedersen Oversygeplejerske på p60, De Særlige Pladser Psykiatrisk Afdeling Odense, Region Syddanmark
Anne Brunse Vaaben Assisterende Rehabiliteringsleder Vista-og Flexbøtten Odense
Karen Høgh   Stoppestedet, Peer to Peer
Kim Henrik Rask Virksomhedskonsulent BSF
Rikke Rævsgaard Hansen Oversygeplejerske i Neuroteamet og i Fremskudt funktion Børnepsykiatrisk Afdeling Odense, Region Syddanmark
Elsebeth Stenager Overlæge og Klinisk Professor Lokalpsykiatrien samt Institut for regional Sundhedsforskning, SDU
Angelina Isabella Mellentin Lektor, Autoriseret klinisk psykolog Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark og klinisk Institut, SDU samt Center for Digital Psykiatri

 

 

Sundhedsforvaltningen