Spring til indhold

Referater fra møder i Advisory Board for digital kommunikation

Referater fra møder i Advisory Board for digital kommunikation

24. november 2020

Brugen af Microsoft Teams i Odense Kommune med bl.a. besøg af borger - Webtilgængelighed af politiske dagsordner på odense.dk - Bordet rundt

Link til referat

 

21. januar 2020

Næste generation Digital Post - Fra NemID til MitID - Borgerblikket/Mit Overblik - Bordet rundt

Link til referat og præsentationer

 

11. juni 2019

Samarbejde om udvikling af selvbetjeningsløsninger, Samtykkekomponent, EUs webtilgængelighedsdirektiv og Bordet rundt

Link til referat 11. juni 2019

 

27. november 2018

Odense rundt - Sikkerdigital.dk - Tilgængelighed på Odense.dk samt Bordet rundt

Link til referat 27. november 2018

 

2. maj 2018

Mødet foregik i Borgernes Hus. Formålet var at se mulighederne her for at få hjælp til IT både i regi af Borgerservice og Biblioteket. 

Link til referat 2. maj 2018

 

4. januar 2018

EU’s Persondataforordning -  BygSelv-Selvbetjening - Bordet rundt - Nationale strategier vedrørende digital borgerbetjening

Link til referat 4. januar 2018

 

Fra følgende møder er referaterne ikke offentligt tilgængelige:

4. maj 2017

3. oktober 2016

9. maj 2016

10. januar 2016

20. oktober 2015

12. maj 2015

26. februar 2015

13. november 2014

18. september 2014

Borgmesterforvaltningen