Spring til indhold

Referater fra møder i Advisory Board for digital kommunikation

  

21. januar 2020

Næste generation Digital Post - Fra NemID til MitID - Borgerblikket/Mit Overblik - Bordet rundt

Link til referat og præsentationer

 

11. juni 2019

Samarbejde om udvikling af selvbetjeningsløsninger, Samtykkekomponent, EUs webtilgængelighedsdirektiv og Bordet rundt

Link til referat

 

27. november 2018

Odense rundt - Sikkerdigital.dk - Tilgængelighed på Odense.dk samt Bordet rundt

Link til referat

 

2. maj 2018

Mødet foregik i Borgernes Hus. Formålet var at se mulighederne her for at få hjælp til IT både i regi af Borgerservice og Biblioteket. 

Link til referat

 

 

4. januar 2018

EU’s Persondataforordning -  BygSelv-Selvbetjening - Bordet rundt - Nationale strategier vedrørende digital borgerbetjening

Link til referat

 

Fra følgende møder er referaterne ikke offentligt tilgængelige:

4. maj 2017

3. oktober 2016

9. maj 2016

10. januar 2016

20. oktober 2015

12. maj 2015

26. februar 2015

13. november 2014

18. september 2014

Borgmesterforvaltningen