Spring til indhold

Advisory Board 8. marts 2022

Næste Generation af Digital Post og bordet rundt

Referat: 8. marts 2022

Deltagere:

Benny Jørgensen – IT til Ældre

Bent Hansen og Jan Grandal - Ældre Sagen

Jacob Ludvigsen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Marianne Kragmann – Café Paraplyen

Nils Jørgen Juul Stærmose – Ældrerådet

Tue Nielsen – Kirkens Korshærs Varmestue

 

Fra Odense Kommune:

Anders Drejer Lønbæk, Digitalisering og Data

Rasmus Vorup Lykkehøj, Digitalisering og Data

Lise Jensen-Dahm, Digitalisering og Data

Henrik Kühlmann Jørgensen, Digitalisering og Data

René Lorenz, Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Mødets præsentationer:

Næste generation Digital Post (NGDP)

 

Velkomst

Anders Drejer Lønbæk byder velkommen.

 

Næste generation af Digital Post v. Henrik Kühlmann Jørgensen

Den nye Digital Post-løsning går i luften 21. marts. Der kommer en ny løsning pga. lovkrav om at konkurrenceudsætte, og derudover var der behov for en tidssvarende IT-løsning med forbedret sikkerhed og mulighed for tilpasning til stigende behov.

Fra d. 21. marts 2022 er e-Boks eller mit.dk forbeholdt privat post, mens Digital Post udelukkende er post fra offentlige myndigheder.

Der vil være 4 nye visningsklienter. Borgere kan tilgå Digital Post via de offentlige platforme borger.dk eller Digital Post-appen (virksomheder kan desuden tilgå virk.dk). De private platforme er e-Boks og mit.dk, som også kan stille Digital Post til rådighed.

Mit.dk er en ny platform. Det er en app, som lanceres af Netcompany. Den indeholder nye funktioner. Henrik fortæller, at han og andre ikke har set den endnu, og derfor er det første møde med Mit.dk i forbindelse med lanceringen af Digital Post d. 21. marts.

Digital Post-appen er også helt ny og endnu ukendt. Visningen af Digital Post i appen vil minde om, hvordan for eksempel Outlook viser mails, der ligger i tråde.

Henrik fortæller, at Odense Kommune lukker ned for Digital Post 16. marts 23.59 og åbner op igen 21. marts kl. 06.30 g
grundet en nedlukningsperiode, hvor der på nationalt plan gøres klar til lanceringen af den nye løsning. Digitaliseringsstyrelsen er obs. på, hvordan genåbningen af forsendelse af Digital Post forløber efter nedlukningsperioden.

Tue Nielsen spørger til, hvad er logikken i, at der kommer 4 visningsklienter? Og han tilføjer, om er det rigtigt forstået, at man kan fortsætte med at bruge e-Boks?
Henrik Kühlmann Jørgensen svarer, at det er for, at der ikke bliver skabt monopol med én kommerciel visningsklient. Han fortæller, det er stadig muligt at fortsætte med at benytte e-Boks. Udfordringen er dog, hvis ens bank for eksempel vælger udelukkende at benytte mit.dk, og ens forsikringsselskab vælger e-Boks, så skal man bruge to apps, når de sender post. Derfor kan man som borger være tvunget til at have adgang til flere visningsklienter.
Digitaliseringsstyrelsen sørger for, at al offentlig post vil blive vist på alle visningsklienter.

Henrik fortsætter og fortæller, at det nye ved Digital Post-løsningen er et MeMo-format. MeMo står for MeddelelsesModel, og det er ny model for udveksling af digitale postbeskeder. For eksempel hvis et brev indeholder links, så kan man lave ”aktionsknapper”, der bliver lagt som små knapper oppe foroven, så man er opmærksomme på dem.
Det bliver et mere moderne brev, man får i forbindelse med den nye Digital Post-løsning.

Der er som udgangspunkt ikke særlige opmærksomhedspunkter, som Advisory Boards medlemmer skal være særligt opmærksomme på.

Jan Grandal spørger til, hvorfor lukker kommunen har valgt at lukke ned, før Digitaliseringsstyrelsen?
Henrik Kühlmann Jørgensen svarer, at kommunen lukker tidligere på grund af oprydningsarbejde. Digitaliseringsstyrelsen opretter en køfunktion til den post, der bliver gjort klar i mellemtiden, og kommunen vil undgå at lægge for meget post i køfunktionen.

René Lorenz bemærker, at kommunen og borgere, som kommunen kommunikerer med, får travlt, da sagsbehandlingstiden bliver berørt af nedlukningsperioden.
Henrik Kühlmann Jørgensen pointerer dog, at borgeres og virksomheders retsstilling ikke forringes af nedlukningsperioden, da frister forlænges med det antal dage, hvor der ikke kan modtages eller sendes ny Digital Post. Altså bliver frister ikke påvirket af nedlukningsperioden.

Henrik Kühlmann Jørgensen fortæller, at der de sidste 3 måneder har været tests, og han tror på, at den nye løsning går i luften denne gang.

 

Præsentationsrunde og bordet rundt v. alle

Benny Jørgensen:
Benny repræsenterer 4 netcaféer, der ligger i henholdsvis Korup, Bellinge, Skibhuscenteret og Næsby. Caféen i Næsby er nyligt oprettet og er flyttet fra Søhus af. Den er åben hver fredag fra kl. 10-12.


Bent Hansen:
Bent repræsenterer Ældre Sagen, IT. Han fortæller, at de har travlt, da de hjælper folk i hjemmet p.t. med MitID. De forventer, at de også skal ud og hjælpe med den nye Digital Post-løsning.


Jacob Ludvigsen:
Han er fra Odense Kommune, hvor han arbejder med borgere, der er hjemløse og socialt udsatte. Det, der fylder, er MitID. Flere borgere har vanskeligheder, men han kan give en varm anbefaling til Borgerservice, der er meget hjælpsomme.

Jan Grandal:
Jan repræsenterer også Ældre Sagen. Han hjælper til tider også i netcaféen Næsby. Han har ikke samme positive oplevelser med Borgerservice. Han nævner sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med MitID som eksempel. Det kræver, at man besvarer en masse spørgsmål, som ældre borgere kan have svært ved at svare på, og når de har svært ved at besvare disse spørgsmål, så bliver de sendt til Borgerservice. Vi i kommunen noterer dette ned, så der bliver fulgt op på dette med Borgerservice.

Nils Jørgen Juul Stærmose:
Nils er nyvalgt medlem af Ældrerådet i Odense, og han sidder i forretningsudvalget og i arbejdsgrupperne. Han er tovholder for arbejdsgruppen for kommunikation. De er kommet godt i gang med arbejdsgrupperne, og de kigger på den interne kommunikation i rådet inden for kommunens digitale løsninger.

Marianne Kragmann:
Marianne er leder for Café Paraplyen. Hun har været involveret i digitalisering siden sidste forår. Hun er med i en gruppe med UCL sammen med Tue Nielsen. Café Paraplyens udfordring er, at de møder mange borgere, som ikke har adgang til en PC derhjemme, og de kan ikke lave alt fra en smartphone. Mange ting såsom spørgeskemaer skal udfyldes via en PC. Mange af caféen brugere er fritaget for Digital Post, og de kan ofte ikke huske koder, og derfor kommer en ny kode retur via fysisk post.
Hos Café Paraplyen bruger de lang tid på at hjælpe med at udfylde skemaer, og caféens brugere er ofte blevet sendt til Paraplyen efter denne hjælp.

Tue Nielsen:
Tue repræsenterer Kirkens Korshærs Varmestue i Odense. Han er med i et pilotprojekt med UCL.
I Kirkens Korshær henter de stadig NemID-nøglekortet til deres brugere, og de får en udfordring, da mange af deres brugere ikke har fået MitID endnu. De vejleder brugerne efter behov, når brugerne får besked om, at de skal have MitID. De tager det henad vejen, når det er påkrævet. Det er også, hvad de officielle anbefalinger er: Vent med at få MitID til du får besked om det.

I varmestuen er de stadig i gang med at få brugerne til at bruge NemID-nøgleappen, da brugerne bliver mere og mere opmærksomme på, at der er totrinsgodkendelse (tofaktor), når de for eksempel bestiller togbilletter eller køber online. Tue forventer, at der venter dem et stort arbejde med at hjælpe brugere med at få MitID. Mange af deres brugere har ikke netbank, og det er de stadig i gang med at hjælpe med. Der er en udfordring i, at nogle borgere bliver yderligere marginaliseret, hvis ikke de er med på det digitale og i forvejen er socialt udsat. Brugerne har tit telefoner, som ikke kan trække apps, og når de får nye telefoner, får de ofte også nyeste telefoner på markedet. Der vil også være udfordringer med at gemme/opbevare MitID kodevisere og ikke glemme dem. I Varmestuen har de leget med tanken om at lade en lille gruppe have sine kodevisere opbevaret hos dem.

Tue har haft samme oplevelse af, at Borgerservice har udfordringer med at hjælpe de brugere, som skulle ID-sikres. I dag skal brugerne vise mere identifikation, og det er ikke altid, at brugerne har et sygesikringsbevis, og derfor bliver de sendt hjem.
Tue vurderer, at når nøglekortet og NemID udfases, så kommer der udfordringer.

Jacob Ludvigsen tilføjer en bemærkning i relation til udfordringer med ID-sikring i forbindelse med MitID. Et gyldigt pas er ikke nødvendigt, og det samme gør sig gældende med nye telefoner. Borgerne bliver dog stillet spørgsmål, der skal sikkerhedsgodkendes, såsom hvad er din mors pigenavn?

Tue Nielsen kommenterer, at han mener, at de borgere, der ikke har nemt ved at besvare de spørgsmål, bliver udstillet, når de bliver stillet personlige spørgsmål, som de ikke kan svare på.

Det bemærkes, at borgere, der ikke har en nyere telefon eller gyldigt pas, og dermed ikke kan ID-sikre sig i forbindelse med MitID, skal vente på, at Digitaliseringsstyrelsen kontakter dem. De vil modtage et brev i Digital Post eller et fysisk brev, hvis de er fritaget, om hvordan de skal forholde sig.

Afslutning

Henrik Kühlmann Jørgensen er klar på telefon og mail til at besvare spørgsmål omhandlende Digital Post. Hans telefonnummer er 21492091, og mailadressen er hkuj@odense.dk

Borgmesterforvaltningen