Spring til indhold

8. Basin

Basin.

Anvendelse

Et bassin er kunstigt anlagt med en fast bund og faste kanter. Bassiner kan anvendes som spejlbassiner uden anden effekt end vandspejlet. De kan også være frodige kompositioner med for eksempel vandplanter, sumpplanter og fisk.

Bassiner findes i finere parker, pladser, gågader og i institutionshaver. 

 

Tilstandskrav

Vandstanden må kun svinge inden for det aftalte niveau med ordregiver.
Der efterfyldes med vand når det er nødvendigt.

A

-

9/10

Meldepligt

Bassinet skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
Bassinet skal se vejplejet ud og være uden uønsket plantevækst.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om fjernelse af alger og anden uønsket plantevækst..

By- og Kulturforvaltningen