Spring til indhold

3.8 Hække og træer

Her findes vejledninger til hække og træer i forbindelse med drift og vedligehold af H.C. Andersen Haven. 

3.8 Hække og Træer

Relevante tegninger:

K02_F1_H1_T1_400 Planteplan, træer og hække
K02_F1_H1_T1_401 Planteplan træer og hække, de forsænkede haver
K02_F1_H6_T1_400 Diagram, opstalter hække
K02_F1_H6_T1_500 Diagram_Isometri hække
K02_F1_H6_T1_600 Diagram_Klipning af hække

Elementer

  • Fuldkronede træer
  • Klippede hække

Beskrivelse

Hække og træer tegner den store skala i haven, mens den øvrige beplantning giver en sanselig oplevelse gennem haven med årstidsvariation, dufte og farver. Planterne i hvert haverum understreger det enkelte haverums karakter. Hækkene tegner helheden i haven og underdeler den i mindre haverum.
Hækkene plantes som avnbøg, bøg og taks. Hovedparten af hækkene er avnbøg, som er robust og smuk og som bliver transparent om vinteren.

Hækken omkring cykelparkering, den lave hæk omkring pausehaven og hækken, der grænser op til værkstedet er bøg, som står med sin gyldne farve hele vinteren.

Hækkene i ”Den lille forsænkede have”, ”Den forsænkede have” og ”Den dunkle have” er taks, som er skyggetolerante og stedsegrøn.

Isometrien på tegning K02_F1_H6_T1_500 viser målet med hækplantningen, når hækkene er fuldt udvoksede (se appendix afsnit 5). 

By- og Kulturforvaltningen