Spring til indhold

3.4 Den forsænkede have

Her findes beskrivelse af den forsænkede have i forbindelse med drift og vedligehold.

3.4 Den forsænkede have

Relevante tegninger:
K02_F1_H1_T1_415_Planteplan den forsænkede have

 

Elementer

  • Staudeflader
  • Staudebede
  • Løg
  • Mos
  • Bassin med vandplanter
  • Trædæk

Beskrivelse

Rød el og et stort egetræ dominerer ”Den forsænkede haves” rum, mens vegetation simulerer en naturlig skovbund. 

 

Beplantningen er naturalistisk, hvor store felter er beplantet med mixes af forskellige skyggetålende arter. De forskellige arter går igen i de forskellige felter, så der opnås en sammenhængende skovbund.

Arterne er blandet, så der løbende sker en udvikling over sæsonen, og forskellige arter dominerer på skift. Ved at blande arterne sikres det, at beplantningen lukker af for ukrudt, hvorfor der sikres et lavt plejeniveau.

 

I ”Den forsænkede have” er der eksperimenteret med udplantning af mos. Arter er placeret i grupper a 3-7 af samme art sammen. Dette udtryk skal fastholdes. Mos må ikke luges væk her.

 

I samråd med Ordregiver skal træerne gradvist opstammes over mange år, så der opnås et billedet af en dansk skovsø, som vist øverst på siden. Dette udføres som ekstraopgave.

By- og Kulturforvaltningen