Spring til indhold

3.10 Vanding

Her findes beskrivelse af vanding i forbindelse med drift og vedligehold af H.C. Andersen Haven.

3.10 Vanding

Relevante tegninger:
K02_F1_H6_T1_200 Diagram_Drypvanding

Elementer

  • Vanding

Beskrivelse

Hele H. C. Andersen Haven er anlagt oven på konstruktioner. Enten oven på H. C. Andersen Husets tag eller ovenpå underliggende P-dæk. Der er derfor et varigt behov for vanding af haven.

 

Haven er etableret med et automatisk vandingssystem fra Orev, med udlagte drypslanger i alle bede, ca. 5-10 cm. under jordoverfladen. Billedet ovenfor viser slangerne før de blev gravet ned.
 

De udlagte slanger er ikke indmålt, og der må ved alle gravearbejder forventes at skulle graves med ekstrem forsigtighed aht. ikke at beskadige slangerne.

På et driftsmøde nær årsskiftet vil Ordregiver og Leverandøren koordinere det kommende års vanding, jf. pkt. 4.3 i Bilag 1 - Kravspecifikation.

By- og Kulturforvaltningen