Spring til indhold

Sådan finder du oplysninger om din olietank

Find oplysninger om din olietank

I BBR (Bygnings- og Boligregistreret) kan du finde oplysninger om tankanlæg på din ejendom.

 

Hvad hvis oplysningerne i BBR ikke passer?

- Som ejer har man pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR svarer til virkeligheden.
- Hvis du f.eks. opdager, at der stadig er en påfyldningsstuds på en afblændet tank, eller at tanken ligger et andet sted end det fremgår af BBR, skal du kontakte os - link til Miljøstyrelsen. Det samme gælder, hvis du opdager en tank, der ikke fremgår af BBR.

 

Har vi fået besked om, at tanken er fjernet fra ejendommen – fjerner vi også tanken fra BBR. Men oplysninger om tanken kan stadig findes på Weblager.

 

Weblager finder du oplysninger om tanke, som Odense Kommune har registreret på ejendommen. Det kan være tankattester, anmelde- og sløjfningsskemaer – samt kort med tankens placering på ejendommen.

 

Hvor god er kommunens dokumentation for, at tanken er sløjfet?

- Vi har ikke andre oplysninger end dem, som en tidligere ejer har meddelt til kommunen og som fremgår af Weblager.

Klima- og Miljøforvaltningen