Spring til indhold

BBR

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret. Registret har oplysninger på alle ejendomme, om bygningsarealer, anvendelse, tag- og vægmaterialer m.m.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er en BBR-meddelelse?

Alle husejere får en BBR-meddelelse ved køb af en ejendom. Hvis du søger og får byggetilladelse til ombygning eller nybyggeri, vil du ved byggesagens afslutning også få en ny BBR-meddelelse.

Se din BBR

Se bygningsinfo fra BBR

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte

Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal du meddele det til BBR, så oplysningerne kan blive ændret. Kommunen kan udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger.

Ret din BBR
Rettigheder, pligter og lovgrundlag

Bestemmelserne om BBR står i BBR-loven og i Bekendtgørelse om ajourføring af BBR. Der er ikke fastsat klagemulighed i loven.By- og Kulturforvaltningen