Spring til indhold

BBR

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret. Registeret har oplysninger på alle ejendomme, om bl.a. bygningsarealer, anvendelse, tag- og vægmaterialer m.m.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

BBR, Bygnings- og Boligregistret

Nørregade 36
5000 Odense Kommune
65 51 24 30

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

BBR - for borgere
BBR - for erhverv

Email

bbr.bkf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10 - 12
Torsdag 10 - 12

Hvad er en BBR-meddelelse?

Alle husejere får en BBR-meddelelse ved køb af en ejendom. Hvis du søger og får byggetilladelse til ombygning eller nybyggeri, vil du ved byggesagens afslutning få en ny BBR.

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte

Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal du meddele det til BBR, så oplysningerne kan blive ændret. Kommunen kan udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger.

Rettigheder, pligter og lovgrundlag

Bestemmelserne om BBR står i BBR-loven og i Bekendtgørelse om ajourføring af BBR. Der er ikke fastsat klagemulighed i loven.By- og Kulturforvaltningen