Spring til indhold

Ekspropriation

Som grund- eller boligejer kan du af forskellige årsager blive tvunget til at afgive din ejendom eller dele af den til det offentlige. Det kaldes ekspropriation.

Bliver en ejendom eksproprieret, betyder det: 

  • At man skal afstå hele eller dele af sin faste ejendom og/eller
  • At ejendommen pålægges begrænsninger

Ifølge Grundloven er ejendomsretten ukrænkelig med mindre, det vurderes, at det tjener almenvellet at ændre på forholdene. Der betyder, at hvis bl.a. bygninger, veje og andet skønnes at skulle inddrages for at tilgodese landets borgere, så har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet.

 

Ekspropriation kræver lovhjemmel, og borgeren har ifølge Grundloven ret til fuldstændig erstatning for det eksproprierede. 

 

Sådan foregår en ekspropriationssag

 

 

Aktuelle ekspropriationssager

  • Der er pt. ingen aktuelle sager

By- og Kulturforvaltningen