Spring til indhold

Skorstensfejning

Er din skorsten i brug, skal den renses af en skorstensfejer mindst én gang om året.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

.

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Skal du have ny pejs eller brændeovn?

Skorstensfejermesteren skal kontaktes, hvis du skal have brændeovn eller pejs i dit enfamilieshus. Skorstensfejermesteren skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen, inden den tages i brug.
Placerer du din skorsten tættere på skel end 2,5 m., eller bor du i etagebolig, skal du inden brændeovnen tilsluttes søge om byggetilladelse.

Hvem må feje din skorsten?

Du kan se kort over, hvilken skorstensfejermester, der dækker dit område. 

Frit valg af skorstensfejermester

Valg af en anden skorstensfejermester, end den skorstensfejer vi tilbyder, afregnes direkte med den skorstensfejer du vælger. Der kan blive tale om andre priser, end dem vi opkræver via ejendomsskatten.  
Vælger du en anden skorstensfejermester, skal det kunne dokumenteres fx. ved forevisning af fakturakopi, og du skal huske at afmelde skorstensfejningen hos den nuværende skorstensfejer. Det er din pligt som ejer, at regler for skorstensfejningen overholdes.

Sådan afmelder du din skorstensfejermester

Ønsker du at afmelde skorstensfejning af din skorsten og ildsted, skal du kontakte din skorstensfejer.
Dit ildsted skal være fysisk afbrudt fra skorstenen, før du kan afmelde den lovpligtige skorstensfejning. Ved afbrydning af pejse skal det være åbenlyst for enhver, at pejsen ikke længere kan bruges. Afmeldingen skal ske inden den 1. november, for ikke at betale gebyr for det kommende år. Hvis ildstedet er afbrudt korrekt fra skorstenen, vil du herefter ikke længere modtage opkrævning for skorstensfejning.

 

Gebyr for skorstensfejning

Skorstensfejermesteren, som kommunen har kontrakt med, sørger for at gebyret bliver opkrævet over din ejendomsskattebillet.
Når du modtager din ejendomsskattebillet, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde altså være medregnet - har skorstensfejermesteren lavet arbejde udover den lovpligtige fejning, skal du afregne direkte med skorstensfejermesteren.

 

Takster

Takster for skorstensfejring 2018 og 2019

Taksterne er gældende for de skorstensfejermestre kommunen har kontrakt med - og bemærk, hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af soden, tillægges gebyret 3 %, og hvis skorstensfejermesteren alene står for at indkøb af sodposer 1%. 

 

Klage over skorstensfejeren

Opstår der problemer, som du ikke kan løse med skorstensfejermesteren, skal du kontakte Byggesag, Louise Jensen, på telefon 65512456. Klage over Byggesags afgørelse skal ske til Nævnenes Hus.

By- og Kulturforvaltningen