Spring til indhold

Ejendomsskat og bidrag

Find svar om ejendomsskat til Odense Kommune her

Ejendomsskat vedr. skatteåret 2024 og frem administreres/opkræves af SKAT
Se Forskudsregistrering på Skat.dk

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune har følgende ejendomsbidrag:


Renter af berostillet lån til ejendomsskat
Renholdelse
Rottebekæmpelse
Skorstensfejning
Landvindingslag
Pumpe- og digelag

Betaling af bidragene

Bidragene forfalder i 2 rater, 1. januar og 1. juli med rettidig indbetaling den 15. i måneden.
Undtaget er Rottebekæmpelse der opkræves i 1 rate til betaling i januar.
Er du tilmeldt betalingsservice, modtager du bidragsbilletten uden indbetalingskort. Ønsker du at betale via betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut.
Indbetalingskort fremsendes medio december 2023 og medio juni 2024.
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag beregnes morarenter efter gældende lov, regnet
fra forfaldsmånedens begyndelse til udgangen af den måned, hvori betalingen sker.
Ved for sen indbetaling udsendes rykkerskrivelse med gebyr.

Indefrysningsordning for ejerboliger

Automatisk indefrysningsordning for grundskyld for ejerboliger i 2018-2023
Indefrysningsordningen omfatter alene grundskyld (ejendomsskat). Ordningen forankres hos kommunerne.
Framelding af midlertidig indefrossen grundskyld muligt fra 1. maj 2021
Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er ændret til en frivillig ordning.

Det betyder, at du som boligejer kan fravælge indefrysningen på www.borger.dk med MitID.

 

 

Er du uenig i din ejendomsvurdering? Mener du at din ejendomsvurdering er forkert - skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på telefonnr. 72 22 16 16. 

 

Har du solgt din ejendom?

- og modtaget indbetalingskort fra Odense Kommune?

 

Har du købt en ejendom?

- og ikke modtaget indbetalingskort til Odense Kommune?

Kontakt Ejendomsskat.

Dækningsafgift

Byrådet har besluttet at Odense Kommune ikke længere skal opkræve dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Satser ejendomsskat/bidrag

I Odense Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser:

   2024 2023  2022  2021 
Grundskyld  5,7 promille  21,71 promille  21,71 promille  21,71 promille 
 Bekæmpelse af rotter  0,074 promille 0,074 promille  0,073 promille 

*Grundet lovændring vedr. opkrævning af rottebekæmpelse 2024, beregnes betalingen som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, denne sats er 0,6754 kr. pr. kvadratmeter af bebygget areal i Odense Kommune.

 

Borgmesterforvaltningen