Spring til indhold

Lån til betaling af ejendomsskat

Her kan du ansøge om lån

Her kan du søge om lån til tilslutningsbidrag (tilslutningspligt til kollektive forsyningsanlæg)

Låneordningen vedrørende ejendomsskat overtages af skatteforvaltningen/SKAT. Fra november 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.
Der er mulighed for at læse mere på Vurderingsportalen.dk
Lån til betaling af ejendomsskat vil ikke omfatte ejendomsbidrag, f.eks. betaling af rottebekæmpelse og skorstensfejning, som fortsat vil skulle betales til Odense Kommune.

Betingelser for lånet til tilslutningspligt

For at få lån kræver det, at du eller din ægtefælle opfylder en af disse betingelser:
Er berettiget til folkepension
Får udbetalt social pension
Får udbetalt delpension 
Får efterløn

Lån til betaling af tilslutningsafgift ved tilslutningspligt

Disse lån håndteres fortsat i Odense Kommune.
Overholdes nedenstående betingelser, kan du kontakte os på esr.bmf@odense.dk.
Henvendelsen bedes indeholde oplysning om ejendommen, information om tilslutningsomkostningerne og endelig kontaktoplysninger. Herefter vil vi kontakte dig for yderligere dialog.

Borgmesterforvaltningen