Spring til indhold

Lån til betaling af ejendomsskat

Her kan du ansøge om lån til at betale din ejendomsskat

Lån til betaling af ejendomsskat

Har du bolig i Odense Kommune, har du mulighed for at få lån til betaling af ejendomsskat, hvis visse betingelser er opfyldt. Der er også mulighed for at søge om lån til fritidsbolig, men der gives kun lån til én bolig.

Betingelser for lånet

For at få lån kræver det, at du eller din ægtefælle opfylder en af disse betingelser:
Er berettiget til folkepension
Får udbetalt social pension
Får udbetalt delpension 
Får efterløn
Lånet skal sammen med evt. øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for 90% af den offentlige ejendomsvurdering.

Sikkerhed og omkostninger i forbindelse med lån

Som sikkerhed for lånet, skal Odense Kommune have tinglyst et skadesløsbrev i ejendommen.
I henhold til loven, betaler Odense kommune for selve tinglysningen. Udgiften til udarbejdelse af skadesløsbrev skal du som låntager selv betale. Odense Kommune kan formidle kontakt til en advokat, hvor det pt koster 1.000 kr. inkl. moms.

Forrentning og tilbagebetaling

Lånet forrentes med en årlig rente, der er variabel. Renterne er ikke fradragsberettiget.
Indfrielse af lånet skal ske i forbindelse med at ejendommen sælges, udlejes eller hvis du fraflytter ejendommen.

Borgmesterforvaltningen