Spring til indhold

Hegn og hegnsyn

Hegnsynet for Odense kommune har lavet vejledning til dig og din nabo om jeres fælles hegn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Et godt naboskab.....

er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag.

 

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem ejendommene skal se ud, men der er undtagelser.
I lokalplaner eller andre lokale regler, kan der være begrænsninger, som skal overholdes - også selvom man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Du kan læse vejledningen 'Hegn og et godt naboskab', den handler om hegnsloven og beskriver hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse.

Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven, eller man kan anmode hegnsynet for Odense kommune om at hjælpe med en løsning. 

 

Anmodning om hegnsyn

skal ske skriftligt, meget gerne via digital post. Du skal altså fremsende en klage, som skal indeholde følgende:
  • Dit navn og adressen på din ejendom
  • Fremstilling af de forhold, som du ønsker, hegnsynet skal bedømme
  • Din påstand i sagen - det vil sige, det resultat, du ønsker at opnå
  • Kopi af servitutter, lokalplanbestemmelser, fredningskendelse eller andre særlige bestemmelser for hegn på din eller naboens ejendom
  • Oplysning om modpartens navn og adresse

Takst for et hegnsyn

Taksten for at afholde et hegnsyn er 1.932 kr. Beløbet fordeles ved åstedsforretningen mellem sagens parter.

By- og Kulturforvaltningen