Spring til indhold

Tomme boliger

Der er bopælspligt i Odense kommune, så din bolig skal være beboet. Se her, hvad du skal gøre for at søge dispensation fra bopælspligten eller anmelde en tom bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Bopælspligten i Odense kommune betyder, at en bolig skal være beboet minimum 180 dage om året og ikke må stå tom i mere end seks uger. Det er ejers ansvar, at boligen er beboet.

Som ejer har du altså pligt til selv at bo i boligen eller leje den ud mindst 180 dage om året. Den eller de personer, der bor i boligen, skal være tilmeldt folkeregisteret på adressen, så der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt boligen er beboet eller ej.

Det er strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig. Kommunen kan i visse tilfælde anvise en boligsøgende til din bolig, når den har stået tom i mere end 6 uger.

Hvilke boliger er omfattet af bopælspligt?

Bopælspligt omfatter boliger, der helt eller delvist benyttes til helårsbeboelse.

 

Hvilke boliger er ikke omfattet af bopælspligt?

Drejer det sig om en bolig, der endnu aldrig har været beboet, er den fritaget for loven om bopælspligt, hvis boligen er opført inden d. 1. januar 2021, og du behøver derfor ikke at søge.

Efter 1. januar 2021 er loven også gældende for en bolig, der aldrig har været beboet, hvis boligen er omfattet af en lokalplan vedtaget efter 1. januar 2021, og der i den pågældende lokalplan er krav om helårsbeboelse.
 

Søg dispensation eller anmeld en tom bolig: 

Dispensation, hvis din bolig står tom mere end 6 uger

Anmeld en bolig, der har stået tom i mere end 6 uger

 

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om boligen er fritaget for loven om bopælspligt.

By- og Kulturforvaltningen