Spring til indhold

Tomme boliger

Boliger i Odense Kommune må ikke stå tomme eller kun udnyttes delvist.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Der er bopælspligt i Odense Kommune. Det betyder, at en bolig skal være beboet minimum 180 dage om året og ikke må stå tom i mere end seks uger. 

Ejeren af en bolig har ansvaret for, at en bolig er beboet mindst 180 dage om året. Som ejer har du altså pligt til selv at bo i boligen eller leje den ud mindst 180 dage om året. Den eller de personer, der bor i boligen, skal være tilmeldt folkeregisteret på adressen, så der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt boligen er beboet eller ej.


Hvilke boliger er omfattet af bopælspligt?

Bopælspligt omfatter boliger, der helt eller delvist benyttes til helårsbeboelse.

Drejer det sig om en bolig, der endnu aldrig har været beboet, er den fritaget for loven om bopælspligt, hvis boligen er opført inden d. 1. januar 2021, og du behøver derfor ikke at søge. 
Efter 1. januar 2021 er reglen også gældende for en bolig, der aldrig har været beboet, hvis boligen er omfattet af en lokalplan vedtaget efter 1. januar 2021, og der i den pågældende lokalplan er krav om helårsbeboelse. 

 

Søg dispensation eller anmeld en tom bolig: 

Dispensation, hvis din bolig står tom mere end 6 uger

Anmeld en bolig, der har stået tom i mere end seks uger

 

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om boligen er fritaget for loven om bopælspligt.

By- og Kulturforvaltningen