Spring til indhold

Anmeld en tom bolig

Har du kendskab til en bolig, der har stået tom i mere end 6 uger, skal du anmelde det til Odense kommune.

Bopælspligt

Der er bopælspligt i Odense kommune. Det betyder, at en bolig ikke må stå tom i mere end 6 uger.

Har du kendskab til en bolig, der har stået tom i mere end 6 uger, skal du kontakte kommunen.

De personer, der har bopæl på adressen, er forpligtet til at oplyse kommunen om, at den står tom ved at søge om dispensation fra bopælspligten.

Boliger fritaget for bopælspligten

Drejer det sig om en bolig, der endnu aldrig har været beboet, er den fritaget for loven om bopælspligt, hvis boligen er opført inden d. 1. januar 2021, og du skal derfor ikke anmelde den som tom.

Efter 1. januar 2021 er loven også gældende for en bolig, der aldrig har været beboet, hvis boligen er omfattet af en lokalplan vedtaget efter 1. januar 2021, og der i den pågældende lokalplan er krav om helårsbeboelse.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om boligen er fritaget for loven om bopælspligt

By- og Kulturforvaltningen